Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisusta/465 Pajarila
Ajankohtaista
14.6.2018 23:00

Julkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisusta/465 Pajarila

Kaupunkikehityslautakunta päätti 13.6.2018 § 149 hyväksyä yksityishenkilön suunnittelutarveratkaisun MRL 137 §:n mukaisesti 465 Pajarilan kylän tilalle Hessu RN:o 2:59 (405-465-2-59) muodostettavalle määräalalle seuraavilla ehdoilla:

- Jätevesien käsittelyjärjestelmällä tulee saavuttaa peruspuhdistusvaatimukset, jos rakennuspaikan koko on vähintään 0,5 ha.
- Jätevesisuunnitelma tulee liittää rakennuslupahakemukseen.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimeen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätös on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa rakennuslupa on haettava.

Kaupunkikehityslautakunnan päätös tässä asiassa annetaan 19.6.2018 julkipanon jälkeen.

Valitusaika päättyy 19.7.2018

Lappeenrannassa 15.6.2018

Kaupunkikehityslautakunta