Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisusta/455 Montola
Ajankohtaista
14.6.2018 23:00

Julkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisusta/455 Montola


Kaupunkikehityslautakunta päätti 13.6.2018 § 148 hyväksyä yksityishenkilön suunnittelutarveratkaisun MRL 137 §:n mukaisesti 455 Montolan kylän tilalle Kesso RN:o 2:5 (405-455-2-5) seuraavilla ehdoilla:

- Suunnitellun asuinrakennuksen jätevesijärjestelmällä tulee saavuttaa peruspuhdistusvaatimukset.
- Jätevesisuunnitelma tulee liittää rakennuslupahakemukseen.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimeen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätös on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa rakennuslupa on haettava.

Kaupunkikehityslautakunnan päätös tässä asiassa annetaan 19.6.2018 julkipanon jälkeen.

Valitusaika päättyy 19.7.2018

Lappeenrannassa 15.6.2018

Kaupunkikehityslautakunta