Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisupäätöksestä/561 Suokumaa
Ajankohtaista
20.9.2018 23:00

Julkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisupäätöksestä/561 Suokumaa

Kaupunkikehityslautakunta päätti 19.9.2018 § 218 Mattinen-Kiinteistöt Oy:n suunnittelutarveratkaisun MRL 137 §:n mukaisesti
561 Suokumaan kylän tilalle Kiviharju RN:o 1:4 (405-561-1-4) seuraavilla ehdoilla:

Jätevesien käsittelyjärjestelmällä tulee saavuttaa peruspuhdistusvaatimukset.
Jätevedet voidaan johtaa saostuskaivon kautta maaperäkäsittelyyn.
Jätevesisuunnitelma tulee liittää rakennuslupahakemukseen.
Rakennuspaikan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee selvittää alan asiantuntijan tekemin tutkimuksin ennen rakennusluvan myöntämistä.
Konehallin värityksenä tulee olla punamulta tai tummanharmaa.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimeen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätös tässä asiassa annetaan 25.9.2018 julkipanon jälkeen. Päätös on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa rakennuslupa on haettava.

Valitusaika päättyy 25.10.2018

Lappeenrannassa 21.9.2018

Kaupunkikehityslautakunta