Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousKaupungin kuulutuksetJulkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/62 Uus-Lavola
Valitse taso
Muut kuulutukset
14.6.2019 5:00

Julkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/62 Uus-Lavola

Kaupunkikehityslautakunta päätti 12.6.2019 § 217 myöntää MRL 171 - 174 §:n mukaisesti MVH-Kiinteistöt Oy:lle luvan poiketa asemakaavan mukaisesta rakennuksen käyttötarkoituksesta, kerroslukumerkinnästä, julkisivumateriaalista, rakennusalasta ja autopaikkojen sijainnista 62 Uus-Lavolan kaupunginosan korttelin 151 tontille 1
(405-62-151-1) seuraavilla ehdoilla:

  • suunnittelussa on huomioitava julkisivujen melutasot ja rakenteiden ääneneristävyysvaatimukset sekä oleskelu- ja leikkipiha-alueiden ja mahdollisten parvekkeiden sijoittaminen ja suojaaminen liikennemelulta
  • polkupyörille on osoitettava pysäköintipaikka kiinteistöltä
  • hulevesisuunnitelman toimivuus tulee tarkistaa
  • julkisivupiirustusten korkeusmerkinnät tulee tarkistaa

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimeen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden kuluessa.

Päätös tässä asiassa annetaan 18.6.2019 julkipanon jälkeen.

Valitusaika päättyy 18.7.2019.

Lappeenrannassa 14.6.2019

Kaupunkikehityslautakunta