Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/577 Villala
Ajankohtaista
1.6.2019 5:00

Julkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/577 Villala

Kaupunkikehityslautakunta päätti 29.5.2019 § 192 hyväksyä yksityishenkilön poikkeamislupahakemuksen pientalon ja autokatoksen sekä liiterin rakentamiseen 577 Villalan kylän tilalle Myllykaari RN:o 1:2 (405-577-1-2) MRL 171-174 §:n mukaisesti seuraavilla ehdoilla:

  • Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmällä tulee saavuttaa pilaantumiselle herkän alueen puhdistusvaatimukset.
  • Maaperä on kalliota ja savea, joten jätevesiä ei voi imeyttää.
  • Rakennuslupahakemukseen tulee liittää pätevän suunnittelijan laatima jätevesisuunnitelma.
  • Rakennuspaikan rakentamisessa tulee soveltaa yleiskaavan määräyksiä: Rakennusten sijoittamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riittävän suojapuuston jäämiseen rakennusten ja rantaviivan väliin. Rakennuspaikat tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisina, voimakasta maanmuokkaamista esim. pengertämistä on vältettävä. Rakennusten julkisivu- ja katemateriaalien tulee olla väritykseltään maisemaan sopivia, kirkkaita tai heijastavia pintoja on vältettävä. Rakennusten tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään olevaan rakennuskantaan ja maisemaan. Rakennukset on suunniteltava siten, ettei ylitetä radonille asetettua tavoitearvoa 200 Bq/m3.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimeen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden kuluessa.

Päätös tässä asiassa annetaan 4.6.2019 julkipanon jälkeen.

Valitusaika päättyy 4.7.2019.

Lappeenrannassa 31.5.2019

Kaupunkikehityslautakunta