Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/539 Kesola ja 538 Karsturanta
Ajankohtaista
4.6.2018 23:00

Julkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/539 Kesola ja 538 Karsturanta

Kaupunkikehityslautakunta päätti 30.5.2018 § 136 myöntää MRL 171-174 §:n mukaisesti Etelä-Karjalan Osuuskaupalle luvan 2400 k m2 suuruisen liikerakennuksen rakentamiselle 539 Kesolan kylän tilalle Kauppala (405-539-1-522) ja 538 Karsturannan kylän tilalle Hauenhammas (405-538-11-428) hakemuksen mukaisesti seuraavilla ehdoilla:

• Uudisrakennuksen suunnittelussa ja sen arkkitehtuurissa, julkisivumateriaaleissa, julkisivujen jäsentelyssä ja värityksessä sekä siihen asennettavissa mainoksissa ja niiden sijoittelussa tulee huomioida rakennuksen sijainti hautausmaan läheisyydessä.
• Kaupunkikuvatyöryhmältä on pyydettävä lausunto rakennuksen kaupunkikuvallisesta soveltavuudesta ennen rakennusluvan myöntämistä.
• Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida maanperän radon.
• Kohde sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Alueella on kielletty sellainen rakentaminen ja muut toimenpiteet, joista voisi aiheutua vesilain 3 luvun 2 §:n sekä ympäristösuojelulain 17 §:n (pohjaveden pilaamiskielto) ja 16 §:n (maaperän pilaamiskielto) tarkoittamia seurauksia. Tehtäessä rakennustöitä pohjavesialueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden pilaantumisen estämiseksi.

Päätös tässä asiassa annetaan 5.6.2018 julkipanon jälkeen.
Poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden kuluessa.

Valitusaika päättyy 5.7.2018

Lappeenrannassa 1.6.2018

Kaupunkikehityslautakunta