Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/501 Lappeenrannan kylä, Vanhakaupunki tila RN:o 1:0
Ajankohtaista
5.10.2018 5:00

Julkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/501 Lappeenrannan kylä, Vanhakaupunki tila RN:o 1:0

Kaupunkikehityslautakunta päätti 3.10.2018 § 229 myöntää 171-174 §:n mukaisesti Lappeenrannan kaupungille luvan vanhan hevostallirakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutokseen, ulkotarjoilualueen, terassin ja puurakenteisen maastoportaan rakentamiseen sekä luvan julkisivuihin sijoitettaville mainospaikoille 501 Lappeenrannan kylän tilalle Vanhakaupunki RN:o 1:0 (405 501 1 0), osoitteessa Satamatie 6 seuraavilla ehdoilla:

  • Hanke tulee toteuttaa ympäristötoimen ja pelastuslaitoksen lausunnon ehtojen mukaisesti.
  • Rajatulle terassialueella tulee olla maapohjalla.
  • Maastoportaikko tulee rakentaa puusta, vallirinteeseen mahdollisimman vähän kajoten. Mikäli portaiden rakennustöissä joudutaan menemään maan pintakerrosta syvemmälle, tulee ottaa yhteyttä Museoviraston arkeologisesta kulttuuriympäristöstä vastaaviin tahoihin.
  • Väliaikaisen rakennusluvan valmistelun aikana saadut lausunnot tulee huomioida myös pysyvässä rakennusluvassa.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimeen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden kuluessa.

Päätös tässä asiassa annetaan 9.10.2018 julkipanon jälkeen.

Valitusaika päättyy 8.11.2018.

Lappeenrannassa 5.10.2018

Kaupunkikehityslautakunta