Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/483 Sirkjärvi
Ajankohtaista
6.9.2018 23:00

Julkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/483 Sirkjärvi

Kaupunkikehityslautakunta päätti 5.9.2018 § 201 hyväksyä yksityishenkilön poikkeamislupahakemuksen MRL 171-174 §:n mukaisesti 483 Sirkjärven kylän tilalle Ylä-Pöllönen RN:o 10:17 (405-483-10-17) seuraavilla ehdoilla:

- kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmällä tulee saavuttaa pilaantumiselle herkän alueen puhdistusvaatimukset. Wc-vedet tulee koota täyttymishälyttimellä varustettuun umpisäiliöön ja pesuvedet voidaan johtaa maaperäkäsittelyyn (maasuodattamo tai maahanimeyttämö).
- Rakennuslupahakemukseen tulee liittää pätevän suunnittelijan laatima jätevesisuunnitelma.
- Poikkeamisluvan mukainen rakennuspaikka tulee huomioida alueen tulevassa yleiskaavoituksessa.

Päätös on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa rakennuslupa on haettava.

Päätös tässä asiassa annetaan 11.9.2018 julkipanon jälkeen.

Valitusaika päättyy 11.10.2018

Lappeenrannassa 7.9.2018

Kaupunkikehityslautakunta