Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/477 Rutola
Ajankohtaista
1.6.2019 5:00

Julkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/477 Rutola

Kaupunkikehityslautakunta päätti 29.5.2019 § 193 hyväksyä yksityishenkilön poikkeamislupahakemuksen 477 Rutolan kylän tilalle Lähdemäki RN:o 1:51 (405-477-1-51) MRL 171-174 §:n mukaisesti seuraavilla ehdoilla:

  • Rakennuksen laajennus käsittää myös ikkunarakenteiden muutoksen. Muutostyössä tulee huomioida ikkuna- ja muiden rakenteiden ääneneristävyys, jotta päivä- ja yöajan keskiäänitasojen toimenpiderajat asunnossa sisällä ei ylity.
  • Kiinteistön jätevesijärjestelmän tulee saavuttaa pilaantumiselle herkän alueen puhdistusvaatimukset (kiinteistö < 5000 m2). Wc-vedet voidaan johtaa täyttymishälyttimellä varustettuun umpisäiliöön ja pesuvedet 2-osastoisen saostukiavon kautta maaperäkäsittelyyn suojaetäisyydet huomioiden.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimeen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden kuluessa.

Päätös tässä asiassa annetaan 4.6.2019 julkipanon jälkeen.

Valitusaika päättyy 4.7.2019.

Lappeenrannassa 31.5.2019

Kaupunkikehityslautakunta