Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/476 Rouhiala
Ajankohtaista
6.9.2018 23:00

Julkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/476 Rouhiala

Kaupunkikehityslautakunta päätti 5.9.2018 § 200 hyväksyä yksityishenkilön poikkeamislupahakemuksen 476 Ruohialan kylän tiloille Riukula RN:o 2:31 (405-476-2-31) ja Lisä-Riukula 2:60 (405 476-2-60) MRL 171-174 §:n mukaisesti seuraavilla ehdoilla:

- Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuustoa, tai puustoa on istutettava.
- Uudisrakennuksille on asennettava vesikatoille lumiesteet, mikäli vesikatto laskee naapuriin päin.
- Ympäristötoimen lausunnon ehtoja vesihuollon järjestämisestä tulee noudattaa:
- Alueella on pilaantumiselle herkän alueen puhdistusvaatimukset jätevesille, jos rakennetaan painevesijärjestelmä.
- Wc-vedet tulee koota täyttymishälyttimellä varustettuun umpisäiliöön ja pesuvedet voidaan johtaa maaperäkäsittelyyn (maasuodattamo tai maahanimeyttämö).
- Pätevän suunnittelijan laatima jätevesisuunnitelma tulee liittää rakennuslupahakemukseen.
- Kantovesijärjestelmän kyseessä ollessa, ei puhdistusvaatimuksia jätevesille ole, mutta keittiöstä pesuvedet tulee johtaa saostuskaivon kautta maaperäkäsittelyyn, joka voi olla suodatinkaivo tai vastaava ja saunasta tulevat vähäiset pesuvedet voidaan johtaa maahan.
- Kiinteistöllä tulee aina olla jätevesiselvitys sekä käyttö ja huolto-ohjeet.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimeen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden kuluessa.

Päätös tässä asiassa annetaan 11.9.2018 julkipanon jälkeen.

Valitusaika päättyy 11.10.2018

Lappeenrannassa 7.9.2018

Kaupunkikehityslautakunta