Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/472 Puralan kylä
Ajankohtaista
17.5.2019 5:00

Julkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/472 Puralan kylä

Kaupunkikehityslautakunta päätti 15.5.2019 § 173 hyväksyä yksityishenkilön poikkeamislupahakemuksen pientalon ja varastorakennuksen rakentamiseen 472 Puralan kylän tilasta Vanhapelto RN:o 1:53 (405-472-1-53) muodostettavalle määräalalle, MRL 171-174 §:n mukaisesti seuraavilla ehdoilla:

  • Jätevesien käsittelyllä tulee saavuttaa pilaantumiselle herkän alueen vaatimukset.
  • Rakennuslupahakemuksen liitteeksi tulee laatia pätevän suunnittelijan laatima jätevesisuunnitelma. Suunnitelmassa on huomioitava suojaetäisyydet mm. vesistöön ja talousvesikaivoihin.
  • Rakennusten ja rantaviivan väliselle 30 metrin levyiselle vyöhykkeelle on istutettava riittävästi suojapuustoa valumavesien pidättämiseksi ja maisemallisista syistä.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimeen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden kuluessa.

Päätös tässä asiassa annetaan 21.5.2019 julkipanon jälkeen.

Valitusaika päättyy 20.6.2019.

Lappeenrannassa 17.5.2019

Kaupunkikehityslautakunta