Etusivu PalvelutInvestor House (IVH) -kampuksen ja Ylioppilastalon asemakaavan ja tonttijaon muutosluonnos nähtävänä
Ajankohtaista
1.6.2019 5:00

Investor House (IVH) -kampuksen ja Ylioppilastalon asemakaavan ja tonttijaon muutosluonnos nähtävänä

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta 64 Skinnarilan kaupunginosaan. Asemakaavamuutos koskee Investors House (IVH) -kampuksen toimisto- ja tuotantotiloja, Lappeenrannan Ylioppilastalo Oy:n tonttia sekä alueen viereistä puistoaluetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueella kampusaluetta tukevan tutkimustoiminnan lisäksi muun muassa monipuolinen yritystoiminta ja asuminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 3.6. – 24.6.2019 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > Nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 24.6.2019 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Asemakaavasta antavat lisätietoja kaavasuunnittelija vs. Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lappeenrannassa 1.6.2019

ELINVOIMAN JA KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA