Etusivu PalvelutIlotulitteiden käytön rajaaminen Lappeenrannan kaupungin alueella
Ajankohtaista
28.11.2019 8.00

Ilotulitteiden käytön rajaaminen Lappeenrannan kaupungin alueella

Pelastusjohtaja on 27.11.2019 tekemällään päätöksellä (37 § / 2019) päättänyt ilotulitteiden käytön rajaamisesta Lappeenrannan kaupungin keskusta-alueella ajalla 31.12.2019 klo 18.00 – 1.1.2020 klo 02.00. Kartta ilotulitteiden käyttökieltoalueesta löytyy osoitteesta: www.lappeenranta.fi

Päätöksessä ilotulitteilla tarkoitetaan kaikkia ilotulitteita. Ainoastaan tähtisädetikkuja on sallittua käyttää normaaleja varotoimenpiteitä noudattaen. Tähtisädetikkujen luovuttaminen päihtyneille ja alle 18-vuotiaille on kielletty. Ilotulitteita ei myöskään saa suunnata kyseistä aluetta kohti.

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 91 §:n mukaan ilotulitteita on käytettävä siten, ettei niiden käytöstä aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa. Ilotulitteita käytettäessä suojalasien käyttö on pakollista. Lain 92 §:n perusteella pelastusviranomainen voi antaa ilotulitteiden käyttöä koskevia paikallisista olosuhteista johtuvia, pelastustoimen aluetta tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Näissä määräyksissä pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa.

Rajatun alueen sisällä ilotulitteiden käyttö voi aiheuttaa erityistä vaaraa alueelle kokoontuville ihmisille, omaisuudelle sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille. Vaaran syntymistä ja niiden mahdollisia seurausvaikutuksia pyritään estämään ennakolta rajoittamalla ilotulitteiden käyttöä.

Muilla kuin edellä mainituilla alueilla on ilotulitteiden käyttö sallittu kyseisenä ajankohtana. Ilotulitteiden käytössä tulee noudattaa niistä annettuja turvallisuusohjeita.

Lappeenrannassa 27.11.2019

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Ilotulitteiden käyttökieltoalue 2019.jpg