Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäPuheetGreenreality Network, Jäsenpäivätilaisuus, 20.11.2018, Avaus- ja tervetuloa -puhe, Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
Valitse taso
Puheita
20.11.2018 13.45

Greenreality Network, Jäsenpäivätilaisuus, 20.11.2018, Avaus- ja tervetuloa -puhe, Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Arvoisat yrittäjät, energia-alan asiantuntijat, kaupungin ja kuntien edustajat ja muut läsnäolijat,
Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi tähän yhteiseen jäsentilaisuuteemme

Meillä on varmasti paljon keskusteltavaa ja tietoa, jota voimme välittää toinen toisillemme. Uskon, että tämän kaltainen tilaisuus ja kokoontuminen yhteen luovat uskoa omiin sekä yhteisiin tavoitteisiimme ja innostavat entistäkin syvempään yhteistyöhön.

Lappeenrannan kaupungin roolina Greenreality Networkissa on muun muassa koordinoida toimintaa ja pitää omalta osaltaan kompassia oikeassa suunnassa. Mielellämme kuitenkin annamme entistä enemmän vastuuta yrittäjille ja tilaa yritysvetoiselle toiminnalle.

Tällä hetkellä Greenreality Networkissa on 42 jäsentä. Joukossamme on yrityksiä, kuntia sekä alueemme korkeakoulut. Ovemme ovat avoinna kaikille, jotka haluavat edistää kestäviä energia- ja ympäristöratkaisuja ja luoda niistä alueellemme kasvua ja liiketoimintaa.

On tärkeää, että julkinen sektori on verkostossa mukana aktiivisena toimijana, koska energia- ja ympäristöliiketoiminta on varsin säädeltyä ja kunnat ovat merkittäviä investoijia. Lappeenrannan kaupunki, kuten varmasti muutkin alueemme kunnat, pitää kunnia-asianaan tarjota yritysten tuotekehitykselle kokeilualustoja. Samalla luomme edelläkävijämarkkinoita ja mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Maineikkaita ja uraa-uurtavia näyttöjä tämän kaltaisen toiminnan hyödyistä on saatu varsinkin vesistöjen suojelussa. Julkinen sektori omistaa myös merkittävän määrän kiinteistöjä, jotka ovat jo mittakaavaltaan ja datamäärältään huomionarvoisia kehitysympäristöjä.

Pidän lisäksi tärkeänä, että kunnat tiedostavat tärkeän roolinsa asukasyhteistyön luojina, jotta luontoa säästäviä energiaratkaisuja pystyttäisiin tehokkaasti toteuttamaan yksityisten omistamissa kiinteistöissäkin. Usein samalla kasvaa myös kysyntä ja paikallista yritystaloutta tukevat markkinat vahvistuvat.

Lappeenrannan kaupunki edistää asukasyhteistyötä muun muassa Junioriyliopiston välityksellä eli peruskoulut ja yliopisto tekevät suunnitelmallista yhteistyötä. Kohta kaikissa Lappeenrannan 8-luokkalaisten kodeissa mitataan hiilijalanjälkeä ja mietitään kestävän asumisen ratkaisuja. Tarkoituksenamme on myös löytää 100 edelläkävijäkotia, joissa omaa hiilijalanjälkeä halutaan vähentää. Uskon, että esimerkkikertomusten avulla pystymme samalla vauhdittamaan yritysten liiketoimintaa ja tuotekehitystä.

Varmasti jo nyt yrityksillä on tarjottavana kodeille energiatehokkaita ratkaisuja ja halukkuutta ratkaista kotitalouksien energiankulutukseen liittyviä ongelmia, jos vain tarpeet ja tarjonta saataisiin nykyistä paremmin kohtaamaan.

Arvoisat jäsentilaisuuden osanottajat

Lappeenrannan kaupunki haluaa edistää energia- ja ympäristöalan kasvumahdollisuuksia ja luoda toimintaympäristöä, josta on hyvä ponnistaa kansainvälisille markkinoille. Kuntien yhtenä keskeisenä elinkeinopoliittisena tehtävänä on toimia alueensa elinkeinoelämän edunvalvojana valtion sekä EU:n suuntaan. Kunnilla on kontaktiensa ansiosta myös tilaisuuksia löytää kansainvälisiä verkostoja markkinoinnin tueksi. Siksi onkin oleellista kehittää yrittäjien ja viranhaltioiden välistä vuoropuhelua ja keskinäistä tiedonvälitystä.

Kaupunki toivoo Greenreality-verkostolta rohkeita esityksiä, haasteita ja jopa vaatimuksia. Vaikka kaikkia toiveita ei pystyttäisikään toteuttamaan, niiden perusteella määrittelemme suuntaa ja muokkaamme suotuisaa, yritysystävällistä maaperää.

Hyvänä esimerkkinä yrittäjien ja kaupungin välisestä yhteistyöstä ovat onnistuneet rekrytointikampanjat, joilla olemme hakeneet osaajia yrityksiin sekä uusia asukkaita kaupunkiimme. Kaupunkia kehittäessämme meidän tulee pitää mielessä, että työpaikkojen lisäksi uuden kotiseudun on pystyttävä tarjoamaan laadukkaita palveluita, harrastusmahdollisuuksia ja puhdasta elinympäristöä, jonne on helppo kotiutua.

Toisaalta, kun yrittäjät kertovat avoimesti, millaista osaamista tarvitaan, myös korkeakoulumme pystyvät kehittämään koulutuksensa sisältöjä oikeaan suuntaan. Samalla edistetään Skinnarilan kampukselta valmistuvien nuorten työllistymistä Lappeenrannan seudulle.

Greenreality-verkostossa kaikki jäsenet ovat voittajia ja lopulta kaikkien yhteinen voitto koituu asukkaidemme ja ympäristömme sekä ilmaston hyväksi. Yhdessä luomme uusia mahdollisuuksia, ideoita ja asiakaskontakteja sekä kilpailuetuja, joista kaikki hyötyvät.

Toivotan teille kaikille mielenkiintoista, yhteistyötä edistävää ja ideointiin innostavaa verkostoiltaa.

Puhaltakaamme yhteiseen hiilettömyyteen!