Etusivu Ensimmäinen yhteisöpuutarha Lappeenrannassa Rakuunamäelle - asukkaat voivat ottaa kantaa!
Ajankohtaista

Ensimmäinen yhteisöpuutarha Lappeenrannassa Rakuunamäelle - asukkaat voivat ottaa kantaa!

(12.4.2021)
Lappeenrannan kaupunki kerää mielipiteitä yhteisöpuutarhan perustamisesta viljelylaatikoin Rakuunamäelle. Kyseessä on ensimmäinen Lappeenrannan julkiselle puistoalueelle toteutettava kaupunkiviljelyalue, jota tulee ylläpitämään asukasryhmä.

Yhteisöpuutarha kuva paikasta LPR kaupunki.jpgHankekokeilun yhtenä tavoitteena on löytää hyvät toimintatavat ja käytännöt, jotta yhteisöpuutarhoja voidaan jatkossa toteuttaa myös muualle Lappeenrantaan.

- Yhteisöpuutarhassa viljely on vuorovaikutusta edesauttavaa toimintaa, jolla lisätään samalla tietoutta luonnon monimuotoisuudesta ja luonnonmukaisesta viljelystä. Näitä arvoja tukeva toiminta on hyvin toivottua Lappeenrannan kaupungin alueella. Kaupunki osallistuu toimintaan tarjoamalla tämän hankekokeilun käyttöön osan Vilho Petter Nenosen puistosta ja antamalla asiantuntija-apua käytännönjärjestelyissä, kertoo Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen.

Idea yhteisöpuutarhan toteutukseen on lähtöisin Lappeenrannan asukkailta. Kokeilun toimintaa organisoi aktiivisten asukkaiden ryhmä, jotka myös ylläpitävät yhteisöpuutarhaa Lappeenrannan kaupungin kanssa sovitun mukaisesti.

Kokeilu toteutetaan erikseen haettavalla rahoituksella, jonka hakemisesta vastaa hankkeen vastuuhenkilöryhmä. Hankkeen organisoinnista vastaavat vastuuhenkilöt ovat jo alustavasti hakeneet osallistujia tähän kokeiluun erilaisten kanavien kautta. Hankekokeilun osallistujaryhmän koko on tänä vuonna noin 20 henkilöä, joilta odotetaan sitoutumista alueen hoitoon.

Vilho Petter Nenosen yhteisöpuutarhalle on tervetullut vierailemaan kuka vain asiasta kiinnostunut. Hankkeen tarkoituksena on ensisijaisesti kertoa esimerkin tavoin, millaista yhteisöllistä viljelytoimintaa rakennetussa kaupunkiympäristössä voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa.

Viljelyalueella kasvatettavat kasvikset eivät ole tarkoitettu vapaasti syötäviksi, vaan yhteisöpuutarhan ylläpitäjät järjestävät alueelle viljelytuotteiden esittelyjä sekä muuta pientä toimintaa, kuten aiheeseen liittyviä luentoja.

Yhteisöpuutarha koostuu kaupunkiympäristöön sopivista istutuslaatikoista ja viljelytoimintaan tarvittavista pienistä rakenteista. Varsinaisen viljelyalueen yhteyteen sijoitetaan oleskeluun tarkoitettuja kalusteita, joiden suunnittelusta vastaa AALTO yliopiston teollisen muotoilun opiskelijaryhmä. Kaikki rakenteet ja kalusteet sovitetaan luontevasti olemassa olevaan puistomaisemaan ja kasvillisuuteen. Alueen suunnittelussa huomioidaan lähiasukkaat ja Vilho Petter Nenosen puisto on edelleen kaikkien asukkaiden käytössä.

Yhteisöpuutarha kartta paikasta LPR kaupunki.jpg- Pyydämme nyt asukkailta mielipiteitä siitä, onko Rakuunamäen Vilho Petter Nenosen viljelylaatikoin perustettava yhteisöpuutarha hyvä ajatus ja paikkana sopiva, kannustaa Laura Ratilainen asukkaita osallistumaan keskusteluun ja ottamaan kantaa. - Lisäksi kartoitamme tulevaa varten, että onko kaupunkiviljelytoiminta asukkaiden mielestä toivottavaa Lappeenrannan kaupunkiympäristössä myös jatkossa ja ovatko asukkaat tulevaisuudessa kiinnostunut osallistumaan tällaiseen toimintaan, jatkaa kaupunginpuutarhuri.

Mielipiteitä voit antaa 10.4.-25.4.2021 välisenä aikana www.otakantaa.fi – palvelun kautta tai jättämällä kirjallisen palautteen Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkistä löytyvään palautelaatikkoon.

Karttakuva: Kartassa osoitettu yhteisöpuutarhan suunniteltu paikka Rakuunamäellä

Valokuva: Vilho Petter Nenosen puisto tällä hetkellä. Tähän paikkaan on suunniteltu yhteisöpuutarha. Kuva Lappeenrannan kaupunki

Lisätietoja:

Kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen, sähköposti: laura.ratilainen@lappeenranta.fi, puhelin 040 653 0935