Etusivu PalvelutEksote tiedottaa: Etelä-Karjalassa 19.11. voimassa olevat suositukset
Ajankohtaista
19.11.2020 14.02

Eksote tiedottaa: Etelä-Karjalassa 19.11. voimassa olevat suositukset

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä on todennut 19.11.2020 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella perustasolla. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Uusia suosituksia tai rajoituksia ei tällä viikolla annettu, vaan tilannekuvaryhmä on päättänyt pitää voimassa 8.10.2020 voimaan asetetut suositukset ja rajoitukset. Tilannekuvaryhmä toivoo Etelä-Karjalassa noudatettavan koronatorjunnasta annettuja ohjeita huolellisesti.

– Etelä-Karjalan keskussairaalalla henkilökuntaa ja asiakkaita koskeva maskisuositus on otettu hyvin vastaan. Yhtä tunnollista käyttöä toivotaan nyt kaikilta eteläkarjalaisilta, kertoo alueellisen tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Erilaisten tapahtumien järjestelyissä oltava erityisen huolellinen

Isoja tapahtumia ei tällä hetkellä suositella järjestettäväksi, etenkään sisätiloissa. Laulamiseen ja yhdessä syömiseen liittyy riskejä, jotka tapahtumanjärjestäjien tulee huomioida erityisesti nyt joulun alla järjestettävissä tapahtumissa. Turvavälejä huolellisesti noudattamalla, maskeja käyttämällä sekä käsihygieniasta huolehtimalla tapahtumiin liittyviä riskejä on mahdollista pienentää.

Vastuu koronaviruksen leviämistä ehkäisevistä toimista on aina tapahtumanjärjestäjällä. Tapahtumajärjestäjien on hyvä jo tapahtuman ennakkoviestinnässä huolehtia vastuullisten toimien muistuttamisesta. Tilaisuuden aikanakin on osallistujille hyvä viestiä suojaustoimista.

– Tilanne Etelä-Karjalassa on toistaiseksi pysynyt varsin hyvänä. Voimme edelleen käydä töissä, lapset voivat olla koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Harrastaakin voi edelleen aika laajasti, tosin vähän eri tavoilla. Tilanne voi kuitenkin huonontua nopeasti, toteaa infektioylilääkäri Pekka Suomalainen.

– Isossa kuviossa nimenomaan tavallisten kansalaisten käytös tulee ratkaisemaan, miten me lopullisesti pärjäämme pandemian ajan Etelä-Karjalassa. Jaksetaanko pitää etäisyyttä, käyttää maskeja, puhdistaa käsiä ja mennä herkästi testiin?

Tapahtumanjärjestäjille Suomalaisella on vahva viesti.
– Onko ihan pakko järjestää isojakin sisätapahtumia, ottaa riskiä joukkoaltistumisista ja alueellisen tilanteen huononemisesta? Jos jaksettaisiin vielä kolme–neljä kuukautta, niin kevään ja jopa mahdollisen rokotteen myötä voitaisiin selvitä normaalimpaan elämään ilman suuria kolhuja, Suomalainen muistuttaa.

Yksityishenkilöille Terveyden ja hyvinvoinninlaitos antoi pikkujoulukauden ohjeissaan suosituksen, että joulun alla juhlia ja tapahtumia järjestettäisiin vain pienissä, alle 10 hengen porukoissa. Myös yksityistapahtumissa tärkeintä on huolehtia 1–2 metrin turvavälistä, noudattaa hyvää käsihygieniaa ja yskiä hihaan tai nenäliinaan. Kasvomaskia kannattaa käyttää sisätiloissa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 18.11.2020 kaksi aluettaan koskevaa päätöstä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksista joulukuun aikana. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla ohjetta on noudatettava yli 50 hengen tilaisuuksissa.

Lisätietoja:

https://thl.fi/fi/-/juhlakausi-alkaa-vieta-pikkujouluja-turvallisesti-

https://www.avi.fi/web/avi/-/kokoontumisrajoitukset-koskevat-joulukuussa-uudellamaalla-yli-20-henkilon-yleisotilaisuuksia-muualla-etela-suomessa-yli-50-henkilon-tilaisuuksia

 

Tilannekuvaryhmä on päättänyt pitää voimassa seuraavat suositukset:

Yleinen työyhteisöille suunnattu etätyö- ja etäkokoussuositus sekä suositus välttää työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia.

Perustason maskisuositus THL:n ohjeiden mukaisesti. Maskeja suositellaan käytettäväksi julkisessa liikenteessä ja julkisissa tiloissa, mikäli 1,5 metrin turvaväliä ei voi noudattaa. Lisäksi maskeja suositellaan käytettäväksi koronatestiin mennessä ja sieltä palatessa sekä palatessa riskimaasta.

Suositus käyttää kasvomaskia yleisötilaisuuksissa, tapahtumissa sekä turnaustyyppisissä urheilutapahtumissa. Suositus on voimassa vuoden loppuun saakka.

Kasvomaskien käyttöön tulee edelleen kiinnittää aiempaa paremmin huomiota etenkin kaupoissa ja kauppakeskuksissa liikkuessaan, sisätiloissa tapahtuvissa harrastuksissa sekä muussa vapaa-ajanvietossa, joukkoliikenteessä sekä yksityisjuhlissa. Yksityisjuhliksi katsotaan esimerkiksi häät, isot syntymäpäivät ja valmistujaiset.

– Maskia tulee käyttää, kun turvavälin pitäminen muihin ei onnistu, muistuttaa Karhula.

Turnaustyyppisten urheilutapahtumien järjestäminen sallitaan alueella toistaiseksi. Alueen kuntien liikuntatoimia kehotetaan kuitenkin olemaan yhteydessä urheiluseuroihin.

Tapahtumien järjestäminen sallitaan toistaiseksi Aluehallintoviraston voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Turnaustyyppisten urheilutapahtumien järjestäminen sallitaan alueella toistaiseksi, mutta suosituksen mukaan joukkueet eivät saa kohdata kuin urheilusuorituksen aikana. Tapahtumien järjestäjien suositellaan kiinnittävän huomiota turvavälien toteutumiseen, maskien käyttöön sekä yleisiin hygieniaohjeisiin. Voimassa on tapahtumia koskeva kasvomaskisuositus. Tapahtuman järjestäjät ovat itse vastuussa järjestämästään tapahtumasta ja sen terveysturvallisuuden suunnittelusta ja toteutumisesta.

Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä: http://www.avi.fi/documents/10191/17217812/OKM-THL_Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4_FI.pdf/6562b3bd-1698-4c24-9223-77b8afd0b81e

Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 1,5 metrin päässä muista ihmisistä.

Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset näkyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta kohdasta Alueiden tilanne. Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus

Etelä-Karjalassa voimassa olevan epidemian vaiheen määrittävät tartuntatautiviranomaiset yhdessä alueen COVID-19 tilannekuvaryhmän kanssa. Etelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta ja ELY-keskuksesta. Epidemian vaiheen määrittelyyn vaikuttavat tartuntojen määrän ja kasvun lisäksi myös esimerkiksi tartuntaketjujen selvitettävyys ja se, ovatko tartunnat peräisin omalta alueelta vai muualta. Epidemiatilanne voi paikallisesti tai alueellisesti muuttua nopeasti, vaikka valtakunnallinen tilanne olisi rauhallinen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.

 

Lisätietoja medialle:

Tuula Karhula, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, Eksote, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi

Kristiina Kapulainen, tilannekuvaryhmän sihteeri, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Eksote, p. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi