Etusivu PalvelutEksote tiedottaa: Eksoten ikääntyneiden asumispalvelujen ulkoistamisstrategia päätetään syksyn aikana
Ajankohtaista
23.8.2018 14:40

Eksote tiedottaa: Eksoten ikääntyneiden asumispalvelujen ulkoistamisstrategia päätetään syksyn aikana

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitus käsitteli tänään 22.8. ikääntyneiden asumispalvelujen ulkoistamisstrategiaa. Hallitus päätti ulkoistamisen toteuttamisesta siten, että tehostetussa palveluasumisessa otetaan käyttöön palveluseteli sekä palveluasumisessa palveluseteli ja henkilökohtainen budjetti. Valittavaksi esitetty vaihtoehto vahvistaa asiakkaiden valinnanvapautta ja on asiakkaan sekä tulevan toimintaympäristön kannalta perustellumpi ratkaisu kuin asumispalvelujen kilpailuttaminen.

Eksoten hallitus edellytti 21.3.2018, että asumisen ulkoistamisstrategian arviointi ja mahdollinen tarkistaminen seuraavia tai kokonaan uusia asumispalvelujen kilpailutuksia varten tehdään syksyyn mennessä. Eksoten nykyiset tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen ostopalvelusopimukset päättyvät vuoden 2018 loppuun mennessä.

Strategian ja sen toteuttamistavan valinnan taustalla ovat eduskunnassa vireillä olevat maakunta- ja sote-uudistuta koskevat lakiesitykset, jotka muuttavat toteutuessaan Eksoten toimintaympäristöä merkittävästi. Uudistuksen toteutumisesta riippumatta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden valinnanvapaus tulee joka tapauksessa lisääntymään.

Toiseksi taustalla on talouden tasapainottaminen. Eksote ei ole onnistunut pysymään vuoden 2018 tarkistetussa talousarviossa. Eksoten jäsenkuntien mukaan yksityiset palveluntuottajat ovat ilmoittaneet pystyvänsä tuottamaan asumispalvelut Eksotea edullisemmin. Selkeää tutkittua näyttöä siitä, että ulkoistamalla olisi mahdollista saada säästöjä pitkällä aikavälillä, ei ole olemassa. Eksotenkin laskelmien mukaan on kuitenkin totta, että yksityisen palveluntuottajan henkilöstökulut ovat merkittävästi julkista pienemmät.

Hallitus päätti tänään 22.8. kokouksessaan ottaa käyttöön palvelusetelin tehostetussa palveluasumisessa sekä palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin palveluasumisessa. Lisäksi hallitus hyväksyi ikääntyneiden asumispalvelujen ulkoistamisstrategialuonnoksessa esitetyt periaatteet strategian valmistelun lähtökohdaksi.

Tarkemmat kriteerit muun muassa palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin myöntämisestä ja palvelusetelin arvosta päätetään erikseen. Ulkoistamisstrategialuonnoksen mukaan tehostettua palveluasumista ulkoistettaisiin nykyisestä määrästä enintään 75 % ja palveluasumista nykyisestä määrästä enintään 50 %.

Ulkoistamisstrategiaa käsiteltiin Eksoten yhteistyöryhmässä 22.8. Strategian toteuttaminen palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton avulla käsitellään erikseen yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstön välillä. Eksoten strategiasta päättää valtuusto, joten strategian valmistelua esitetään jatkettavaksi edellä esitetyin perustein.

Eksoten jäsenkunnat myyvät sote-kiinteistöjään

Maakunta- ja sote-uudistus on vaikuttanut merkittävästi myös Eksoten jäsenkuntien toimintaan. Esimerkiksi Imatra on jo päättänyt myydä usean, Eksoten käytössä olevan kiinteistön. Vastaavasti Savitaipale pyytää Eksoten käytössä olevista omistamistaan sote-kiinteistöistä tarjouksia ja Ruokolahti neuvottelee omien sote-kiinteistöjensä myynnistä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten kanssa.

Eksoten perussopimuksen mukaan paikallisesti järjestettävien palvelujen tuottamiseen tarvittavat tilat kukin sijaintikunta järjestää ja vuokraa Eksoten käyttöön. Perussopimuksen mukaan kiinteistöjen omistamisesta ja hallinnoinnista voidaan sopia tästä poiketen. Koska jäsenkunnat ovat jo toteuttaneet ja valmistelevat lisää Eksoten käytössä olevien kiinteistöjen myyntiä, täytyy Eksotella olla valmiina kokonaisnäkemys siitä, miten kiinteistöjen myyntiin suhtaudutaan ja miten se vaikuttaa palvelurakenteeseen. Asumispalvelujen osalta kokonaisnäkemyksen muodostamiselle on suurin kiire.

Lisätietoja:

Tuula Karhula, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi
Keijo Siiskonen, hallintojohtaja, p. 0400 854 252, keijo.siiskonen@eksote.fi