Etusivu PalvelutAsemakaavan muutos ja tonttijako nähtävänä/206 Honkalahti kortei 44, osa korttelista 43 sekä katualuetta (Honkalahden sahan asuntoalue)
Ajankohtaista
14.11.2018 23:00

Asemakaavan muutos ja tonttijako nähtävänä/206 Honkalahti kortei 44, osa korttelista 43 sekä katualuetta (Honkalahden sahan asuntoalue)

Asemakaavan muutos ja tonttijako, 206 Honkalahti kortteli 44, osa korttelista 43 sekä katualuetta (Honkalahden sahan asuntoalue) on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 15.11. – 17.12.2018.

Asemakaavan selostus liitteineen on julkaistu kaupungin kotisivuilla www.lappeenranta.fi kohdassa Rakentaminen ja maankäyttö – Kaavoitus – Nähtävillä olevat kaavat ja se pidetään myös nähtävänä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelun vastuualueella, os. Villimiehenkatu 1.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 17.12.2018 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).

Lappeenrannassa 13.11.2018

Kaupunginhallitus