Etusivu PalvelutAsemakaavan ja tonttijaon muutos nähtävänä/4 Pallo-Tyysterniemi
Ajankohtaista
22.5.2019 23:00

Asemakaavan ja tonttijaon muutos nähtävänä/4 Pallo-Tyysterniemi

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4 Pallo-Tyysterniemi kortteli 52 tontit 8 ja 9, puisto- ja venevalkama-alueet sekä osille katu-, rautatie- ja vesialueita (Outotec (Filters) Oy) on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 23.5. – 24.6.2019.

Asemakaavan selostus liitteineen on julkaistu kaupungin kotisivuilla www.lappeenranta.fi kohdassa Rakentaminen ja maankäyttö – Kaavoitus – Nähtävillä olevat kaavat ja se pidetään myös nähtävänä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelun vastuualueella, os. Villimiehenkatu 1.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 24.6.2019 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).

Lappeenrannassa 21.5.2019

Kaupunginhallitus