Etusivu PalvelutAsemakaavan ja tonttijaon muutos/ Itäisen alueen paloasema
Ajankohtaista
29.11.2018 12:32

Asemakaavan ja tonttijaon muutos/ Itäisen alueen paloasema

ITÄISEN ALUEEN PALOASEMAN ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS
KAUKAS (32) kortteli 4 tontti 1, kortteli 5 tontit 1-3 sekä puistoalue

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Kaukaan kaupunginosaan. Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa itäisen alueen paloaseman rakentaminen Abessinianpuistoon.


Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta (MRL 62 §).


Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen on nähtävillä ennakkokuulemista varten 29.11.–20.12.2018. välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat.

Mielipiteet ja lausunnot kaavaluonnoksesta tulee toimittaa viimeistään 20.12.2018 osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.


Asemakaavamuutoksesta järjestetään asukastilaisuus maanantaina 3.12.2018 klo 17–19 Kaukaan koulun ruokasalissa, Parkkarilankatu 41, 53200 Lappeenranta. Tilaisuudessa esitellään suunnitelmia klo 17.00. Esityksessä kerrotaan suunnitteluprosessista sekä paloaseman sijaintiehdotukseen vaikuttaneista tekijöistä. Esitysten jälkeen on mahdollista keskustella kaavaluonnoksista suunnittelijoiden ja Pelastuslaitoksen edustajien kanssa.


Lisätietoja asemakaavamuutoksesta antavat asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745 ja kaavoitusinsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590, sähköpostitse etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

 Itäisen alueen paloasema