Etusivu PalvelutAs Oy Matruusi, asemakaavan ja tonttijaon muutos nähtävänä ennakkokuulemista varten
Ajankohtaista
6.6.2018 23:00

As Oy Matruusi, asemakaavan ja tonttijaon muutos nähtävänä ennakkokuulemista varten

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta ns. Viipurin vanerin alueen länsipäähän. Suunnittelu koskee korttelin 61 tontteja 4 ja 5 sekä rannan kevyenliikenteen katualuetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa rantaraitin ja kerrostalotontin rajausta siten, että raitti voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisemmin ilman maatäyttöjä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 7. – 28.6.2018 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > Nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 28.6.2018 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Asemakaavasta antavat lisätietoja kaavavalmistelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Lappeenrannassa 6.6.2018
ELINVOIMAN JA KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA