Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäPuheetAmmatillisen koulutuksen seminaari, Tervetuloa-puhe 13.11.2018, Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
Valitse taso
Puheita
13.11.2018 10.15

Ammatillisen koulutuksen seminaari, Tervetuloa-puhe 13.11.2018, Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Arvoisat ammatillisen koulutuksen edustajat, arvoisat seminaarivieraat,
Olette lämpimästi tervetulleita Etelä-Karjalaan ja Lappeenrantaan


Kokoonnutte tänne Lappeenrantaan todella mielenkiintoiseen aikaan: ammatillisen koulutuksen suuri reformi on tänä vuonna toteutettu ja seuraamme sen alkutaivalta erittäin kiinnostuneina. Varmasti teillä on jo oppilaitoskohtaista kerrottavaa reformin haasteista, ja samalla saatte vertaistukea kollegoiltanne. Parhaita käytäntöjä kannattaa aina jakaa ja kokeilla.

Oman alueemme ammattiopisto Sampo järjestää ammatillista koulutusta molemmissa maakuntamme kaupungeissa eli Lappeenrannassa ja Imatralla sekä myös Ruokolahden kunnassa. Sampo syntyi vuonna 2013, kun Etelä-Karjalan ammattiopisto ja Etelä-Karjalan aikuisopisto yhdistyivät. Mutta jo vuosia tätä liitosta aikaisemmin nuorten ammatillinen koulutus sai maakunnalliset raamit Lappeenrannan ja Imatran ammattikoulujen yhdistyttyä Etelä-Karjalan ammattiopistoksi.

Toisin sanoen Etelä-Karjalassa maakunnallisen ammattikoulutuksen yhteistyöllä on jo vankat perinteet, ja samassa organisaatiossa toimiva nuorten ja aikuisten koulutus ei ole täällä täysin uusi – koulutusreformin mukanaan tuoma –  uudistus.

Hyvät kuulijat

Lappeenranta on Etelä-Karjalan maakunnan keskuskaupunki ja Kaakkois-Suomen kaupallinen keskus. Sijaintimme rajakaupunkina on logistisesti mielenkiintoinen: Helsinki ja Pietari sijaitsevat molemmat reilun 200 kilometrin päässä Lappeenrannasta. Tämä tarkoittaa, että parin sadan kilometrin säteellä asuu noin kahdeksan miljoonaa ihmistä.

Tänä päivänä voimme todeta, että sijainnistamme on erittäin merkittävää hyötyä niin elinkeinoelämälle, koulutukselle kuin kulttuurillekin. Olemme esimerkiksi hyötyneet venäläisten ostosmatkailusta ja rohkeasti kehittäneet keskikaupunkiamme ja laajentaneet liiketilojamme.

Parhaillaan selvitämme, olisiko mahdollista sijoittaa myös monitoimiareena oheispalveluineen kaupungin keskustaan ja näin edelleen lisätä keskikaupungin vetovoimaisuutta ja vireyttä.

Vaikka elinkeinoelämän rakennemuutos täällä metsäteollisuusmaakunnassa onkin kääntänyt katseitamme matkailu- ja palvelualoille, niiden rinnalla myös tekniikan alat ovat kivijalkojamme. Perinteinen, uusien innovaatioiden ansiosta jatkuvasti uudistuva metsäteollisuus on edelleen suurimpia työllistäjiämme, mutta sen lisäksi esimerkiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston kiertotalouteen liittyvissä innovaatioissa on merkittävää potentiaalia uusille yrityksille ja yritysten kansainväliselle kasvulle.

Valitettavasti alueemme työllisyydessä on jonkin verran myös rakenteellisia ongelmia. Tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi ICT-, metalli-, ruokapalvelu- ja hyvinvointialoilla olisi työpaikkoja tarjolla, mutta osaajia puuttuu. Samaan aikaan on myös aloja, joilla ei ole tarjota tarpeeksi työtilaisuuksia valmistuville ammattilaisille. Tähän tilanteeseen tulee kaikkien osapuolten − valtion, maakunnan, kuntien ja kaupunkien, koulutuksen ja elinkeinoelämän − reagoida mahdollisimman nopeasti.

On selvää, että elinkeinoelämän muuttuessa myös ammatillisen koulutuksen on muututtava. Sen olisi pystyttävä vastaamaan elinkeinoelämän rakenteellisiin muutoksiin ja samanaikaisesti työelämän kehitykseen sekä myös omalta osaltaan luotava edellytyksiä uusien yritysten syntymiselle.

Sampo on rohkeasti tarttunut tähän haasteeseen muun muassa perustamalla YritysSampon, joka kouluttaa opiskelijoita kohti yrittäjyyttä. Maakuntamme ammattiopistolla onkin tärkeä roolinsa kaupunkimme strategisten, elinvoimaa vahvistavien tavoitteiden saavuttamisessa. Kaupunki puolestaan edistää opiskelijoiden yrittäjyyttä muun muassa äskettäin yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa perustamassaan yrityshautomossa.

Ennakkoluuloton kiinnostus muutoksia ja uudistuksia kohtaan, innostus ja toimeen tarttuminen, ongelmanratkaisutaidot sekä kyky poimia oleellinen ympäröivästä tietotulvasta ovat kysyttyjä ominaisuuksia työelämässä.

Haluan korostaa, että jo lapsuudessa omaksutulla asenneilmapiirillä on tärkeä roolinsa, kun tulevaisuuden ammattilaisia koulutetaan.

Meillä Lappeenrannassa ratkaisukeskeisyys on sekä varhaiskasvatuksessa että peruskoulutuksessa luontainen tapa toimia. Viime vuonna saimme tunnustusta johdonmukaisesta koulutuksen kehittämistyöstämme, kun ratkaisukeskeinen toimintakulttuurimme valittiin yhdeksi kansainvälisistä koulutusinnovaatioista eli pääsimme kansainväliselle Top100-listalle yhdeksän muun suomalaisen koulutusinnovaation rinnalla.

Nuorten tukeminen ja kiinnittäminen yhteiskuntaan vaatii aktiivisuutta myös kunnilta. Lappeenrannan kaupunki panostaakin nyt voimakkaasti nuorten koulutus- ja työelämäosallisuuteen muun muassa strategisella kehittämisrahoituksella.

Strategiarahoituksen turvin esimerkiksi kouluillamme työskentelee viisi koulunuorisotyöntekijää, joista yksi on puolet työajastaan ammattiopisto Sampon käytettävissä.

Valmistelussa on myös niin sanottu kisälliseteli, jolla pyritään edistämään Samposta valmistuvien työllistymistä oman alansa yrityksiin.

Lisäksi turvaamme ja kehitämme nuorten Ohjaamo-toimintaa ja teemme yhteistyötä Me-säätiön kanssa.

Pidän myös erittäin tärkeänä, että koulutusta järjestäville oppilaitoksille taataan riittävät resurssit lähiopetukseen ja oppilaiden ohjaamiseen. Valtaosa ammatillisen koulutuksen aloittaneista on kuitenkin vasta peruskoulunsa päättäneitä nuoria, jotka tarvitsevat riittävästi opetusta ja tukea aineyhdistelmiä suunnitellessaan ja ammatin taitoja oppiessaan.

Arvoisa seminaariväki

Käsitykseni mukaan valtaosa eteläkarjalaisista yrittäjistä suhtautuu varsin myötämielisesti opiskelijoihin ja heidän työelämäjakoihinsa, mutta toki ammatillisen koulutuksen reformin myötä koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä tarvitaan vielä entistäkin enemmän.

Yhtenä reformin parhaista puolista pidän sitä, että opiskelijoita kannustetaan persoonallisiin opintokokonaisuuksiin, joilla pystytään entistä paremmin vastaamaan työelämän muuttuviin ja kausittain vaihtuviin haasteisiin. Uskon, että tämä innostaa myös yrittäjiä antamaan vinkkejä sopivista aineyhdistelmistä ja avaamaan nykyistä enemmän oviaan sekä nuorille että aikuisille opiskelijoille.

Toivotan teille kaikille mielenkiintoista seminaaria ja tuoreita ajatuksia omiin oppilaitoksiinne vietäväksi.