Suosikit

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun viranomaistehtävistä Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle kuuluvat luonnonmuistomerkin rauhoituksesta tai rauhoituksen loppumisesta päättäminen. Muut päätöksiä edellyttävät luonnonsuojelun viranomaistehtävät seutukuntien alueella kuuluvat Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

Luonnonsuojelun edistäminen seudun alueella on keskeinen tehtävä.. Luonnonsuojelun vaatimukset huomioidaan kaavoituksessa, rakentamisessa sekä maa-ainesten otossa. 

Lappeenrannan, Lemin, Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Ylämaan luontoa luonnehtii  suuri vesistöjen määrä. Tunnetuimpia alueen järvistä ovat Saimaa, Kuolimo ja Kivijärvi. Saimaa ja Kuolimo kuuluvat Vuoksen- ja Kivijärvi Kymijoen vesistöalueeseen. Jääkauden jäljet näkyvät paikallisessa luonnossa mm. runsaslukuisina harjuina ja suppina. Suurimpina jääkauden muodostelmina aluetta halkovat kuitenkin ensimmäinen ja toinen salpausselkä. Muodostumista johtuen suurin osa metsistämme on kuivahkoa tai tuoretta kangasmetsää. Hyvällä onnella harjuillamme voit löytää uhanalaisen kangasvuokon (Pulsatilla vernalis) tai hietaneilikan (Dianthus arenarius). Linnuista kangaskiuru (Lullula arborea) on paikallinen kangasmetsien kaunisääninen harvinaisuus.