Suosikit

Haja-asutuksen jätevesihuolto

Sijaitseeko kiinteistöni pohjavesialueella tai ranta-alueella?

Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren pohjavesialueet voi tarkistaa pohjavesikartoista ( ks. sivun linkit).
Voit myös tarkistaa ympäristöhallinnon karttapalvelusta, sijaitseeko kiinteistösi 100 m ranta-aluevyöhykkeellä tai tärkeällä pohjavesialueella (ks. sivun linkit). Huomioithan, että vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa, kanavaa ja tekojärveä, mutta ei noroa, ojaa tai lähdettä.

Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Talousjätevesien käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain 527/2014 lukua 16, Valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017 sekä kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä (ks. sivun lakilinkit)

Kiinteistön sijainnista riippuen, jätevesijärjestelmän tulee täyttää joko peruspuhdistusvaatimukset tai ankarammat puhdistusvaatimukset pilaantumiselle herkillä alueilla. Pilaantumiselle herkkiä alueita ovat:

 • I- ja Il- luokan pohjavesialueet
 • Vedenottamoiden suoja-alueet
 • Ranta-alueet, joilla tarkoitetaan maa-aluetta, joka on 200 m keskivedenkorkeudesta määritetystä rantaviivasta.
 • Erityisen kuormittavat kohteet kuten yhteispuhdistamot, oppilaitokset, matkailuala ja muu elinkeinotoiminta (AVL>10) sekä alle 5000 m2 rakennuspaikat

Millainen jätevesienkäsittelyjärjestelmä minun tulisi valita?

Aputyökalu kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdosta löytyy vesihuoltotulkista (ks. sivun linkit).

Jokaisella kiinteistöllä on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä

Jätevesijärjestelmäselvitys on kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta sekä perusteltu arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ja käsittelyvaatimusten täyttymisestä. Selvityksessä on oltava asemapiirros, johon on merkitty jätevesijärjestelmän sijainti ja purkupaikka. Lisäksi on oltava käytön, huollon, hoidon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.
Mikäli kiinteistöllä ei vielä ole selvitystä, voi selvityksen tehdä itse tai teettää suunnittelijalla. Selvityslomake löytyy sivun liitteistä ja sen voi tulostaa ja täyttää oman kiinteistön tiedoilla. Jos kiinteistöllä on asemapiirustus (kartta kiinteistöstä), jossa käy ilmi jätevesijärjestelmän sijainti kiinteistöllä, laitetaan tästä kopio selvityksen liitteeksi. Jos asemapiirustuksessa ei ole jätevesijärjestelmän sijaintia, niin piirustuksen kopioon piirretään sijainnit. Jos asemapiirustusta ei ole niin sellaisen voi itse piirtää esim. A3-kokoiselle paperille.

Mitä lupia tarvitsen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai saneeraamiseen?

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa. Toimenpideluvan liitteenä tulee olla jätevesisuunnitelma. Toimenpidelupa haetaan rakennusvalvonnalta. Lisätietoja asiasta antavat rakennusvalvonnasta:
Lappeenranta: Mari Forsell puh. 040 662 1148 (haja-asutus) ja
Virpi Jukkara puh. 040 480 5842 (Joutseno)
Lemi: Pekka Rantanen puh. 0400 340 147
Savitaipale: Jorma Kuisma puh. 0400 186 5055
Taipalsaari: Mikko Litmanen puh. 040 167 6610.

Miten edetä kunnostusprojektissa?

 1. Selvitä, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Jos ei ole mahdollista, siirry kohtaan kaksi.
 2. Hanki pätevä suunnittelija.
 3. Suunnittelijan tulee selvittää kunnan asettamat ympäristönsuojelumääräykset jätevesijärjestelmälle ja laatia kiinteistökohtainen suunnitelma ympäristönsuojelumääräysten sekä ympäristönsuojelulain ja –asetuksen mukaan.
 4. Hae hankkeelle toimenpidelupaa/rakennuslupaa kunnan rakennusvalvonnasta.
 5. Luvan saatuasi pyydä tarjouksia järjestelmästä että rakennusurakoitsijasta.
 6. Rakennustyön valvonta eli rakentamisen vaiheet ja käytetyt materiaalit kirjataan rakennusasiakirjaan, työvaiheet voi myös valokuvata.
 7. Kaikista rakennusaikaisista muutoksista tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan.
 8. Jätevesijärjestelmästä tulee olla käyttö- ja huolto-ohje, huolehdi järjestelmän ohjeen mukaisesta hoidosta ja huollosta.

 

Millainen on hyvä jätevesisuunnitelma?

Jätevesisuunnitelman tulee olla pätevän suunnittelijan laatima, joka hallitsee LVI-suunnittelun perusasiat sekä ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen vaatimukset talousjätevesien käsittelystä. Uudis- ja korjausrakentamiskohteissa rakennuslupahakemukseen on liitettävä jätevesisuunnitelma sekä yhteenvetolomake jätevesisuunnitelmasta (ks. sivun liitteet). 

Jätevesisuunnitelma sisältää tiedot:

 • mitoituksesta
 • jätevesien määrästä ja laadusta rakenteesta
 • toimintaperiaatteesta
 • arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja ympäristökuormituksesta
 • muut järjestelmän rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot
 • ASEMAPIIRROKSEEN: jätevesijärjestelmä ja purkupaikka, lähirakennukset, talous-vesikaivot, vedenottamot, pinta- ja pohjavesitiedot, muu maankäyttö
 • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet    

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Kiinteistöt joilta edellytettiin puhdistusvaatimusten täyttämistä määräaikaan 31.10.2019 mennessä, on omistajan tai haltijan mahdollista hakea Lappeenrannan seudun ympäristöviranomaiselta poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni tai kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle.

Poikkeamista haetaan hakemuslomakkeilla. Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta peritään Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 310 € (Lupalautakunta 9.2.2021 § 19)

Hakemus toimitetaan ositteeseen Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14, PL 302, 53101 LAPPEENRANTA tai sähköpostitse ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi