Suosikit
Linkki

Maankäyttösopimuksen verkkosivut

Kunnan ja maanomistajan välille solmitaan maankäyttösopimus aina silloin, kun asemakaava laaditaan yksityisen maanomistajan maalle ja asemakaavan laatimisesta tai sen muuttamisesta seuraa maanomistajalle merkittävää hyötyä. Sopimuksella sovitaan maanomistajan osallistumisesta kaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Samalla voidaan sopia esimerkiksi yleisten alueiden luovuttamisesta kaupungille.

Saavutettavuustiedot

Saavutettavuustietoja ei ole saatavilla tälle verkkosivulle.