Suosikit

Kaupungin ja konsernin tunnusluvut

Kaupungin tuloslaskelman tunnusluvut

2021

2020

Toimintatuotot/toimintakulut, % 9,4 8,6
Vuosikate/poistot, % 185,4 117,3
Vuosikate, euroa/asukas 775,6 499,5
Asukasmäärä 72 646 72 679

Kaupungin rahoituslaskelman tunnusluvut

2021

2020

Toiminnan ja investointien rahavirta/kertymä 5 v 21 28
Investointien tulorahoitus, % 146,2 85,1
Laskennallinen lainanhoitokate 1,8 1,3
Laskennallinen lainanhoitokate (ilman konsernitiliä) 2,1 1,4
Kassan riittävyys, pv 55 39
Kassan riittävyys, pv (ilman konsernitiliä) 24 0
Asukasmäärä 31.12. 72 646 72 679

Kaupungin taseen tunnusluvut

2021

2020

Omavaraisuusaste, % 49 47,1
Omavaraisuusaste, % (ilman konsernitiliä) 52,8 49,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 61,7 59,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (ilman konsernitiliä) 52,7 54,3
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa 258 241
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa (ilman konsernitiliä) 212 215
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas 3 553,6 3 323
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas  (ilman konsernitiliä) 2 929 2 968,8
Kertynyt yli/alijäämä, milj. euroa 92,5 65,2
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas 1 273 898
Lainakanta 31.12., milj euroa 246,1 228
Lainakanta 31.12., milj euroa (ilman konsernitiliä) 200,8 202,3
Lainat, euroa/asukas 3 388 3 137
Lainat, euroa/asukas (ilman konsernitiliä) 2 763,4 2 782,8
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa 119,7 119,7
Asukasmäärä 31.12. 72 646 72 679

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

2021

2020

Toimintatuotot/toimintakulut, % 51,7 48,7
Vuosikate/poistot, % 152 132,2
Vuosikate, euroa/asukas 1 396 1 161
Asukasmäärä 72 646 72 679

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut

2021

2020

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj euroa 48,5 39,2
Investointien tulorahoitus, % 129,0 97,6
Laskennallinen lainanhoitokate 1,6 1,3
Kassan riittävyys, pv 39 30

Konsernitaseen tunnusluvut

2021

2020

Omavaraisuusaste, % 33,5 31,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 84,2 87,6
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 149,3 115,6
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas 2 055,4 1 590,1
Konsernin lainakanta 31.12., milj euroa 507,3 506,9
Konsernin lainakanta 31.12., euroa/asukas 6 982,5 6 974,8
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa 527 536,3
Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas 7 253,8 7 378,4
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa 10,8 10,8
Asukasmäärä 31.12. 72 646 72 679