Suosikit

Tapahtumien vetovoimaa tutkitaan Etelä-Karjalassa

JULKAISTU 30.4.2024, 15.31

Etelä-Karjalassa mitataan alueellisten tapahtumien vaikuttavuutta 2024-2026 aikana. Ensimmäisenä mitattavana tapahtumana on ensimmäistä kertaa Lappeenrannassa järjestettävä Suomen Paras Vappu. Mittaamisen tavoitteena on havainnollistaa tapahtumien vaikuttavuutta erityisesti ekonomisen, ekologisen ja sosiaalisten teemojen osalta. Mittausten mahdollistajana toimii LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri -hanke.

- Tavoitteenamme hankkeessa on löytää uusia tapoja tehdä tapahtumia, vahvistaa yhteistyötä ja kehittää olemassa olevia tapahtumia. Tapahtumien vaikuttavuuden mittaaminen on osa tätä kokonaisuutta, mittaamalla saamme selkeitä numeraalisia tuloksia yksittäisten elämystalouteen kuuluvien tapahtumien vaikutuksista maakunnan talouteen, ympäristöön ja yhteisöihin. Tapahtumat edistävät esimerkiksi paikallisten yritysten liiketoimintaa sekä asuvien asukkaiden yhteenkuulumisen tunnetta ja hyvinvointia. Näitä teemoja on kuitenkin hyvin vaikea todentaa pelkästään myytyjen lippujen määrällä, joiden kautta tapahtumien vaikuttavuutta usein määritellään, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jarkko Kääriäinen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Vaikuttavuutta mitataan erityyppisistä tapahtumista maakunnan alueella hankkeen toiminta-aikana 2024-2026 välillä. Ensimmäiseksi mitattavaksi tapahtumaksi on valikoitunut tänä vuonna ensimmäistä kertaa toteutettava Suomen Paras Vappu -tapahtuma. Tapahtuma valittiin mitattavaksi yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa. Toiveena on, että tapahtumasta muodostuisi uusi perinteinen vapputapahtuma kaupunkiin.

-Kaupungin strateginen tavoite on lisätä satoja ja jopa tuhansia osallistujia liikuttavia tapahtumaviikonloppuja kaikkina vuodenaikoina. Tapahtumakumppanuuksien avulla edistämme muun muassa Suomen Paras Vappu -tapahtuman kaltaisten festivaalien tuloa kaupunkiin. Edistääksemme elämysliiketoiminnan kehitystä Lappeenrannassa tarvitsemme tutkittua dataa tapahtumien monipuolisesta vaikutuksesta elinvoimaan, jota Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri-hankkeen avulla saamme, kertoo Lappeenrannan kaupungin matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja Mirka Rahman.

Suomen Paras Vappu -tapahtuman vaikuttavuusarvioinnin toteuttajana toimii Salmi Platform Oy ja arviointi toteutetaan verkossa toteutettavana kyselynä. Kyselyyn toivotaan osallistumista niin paikallisilta kuin tapahtumaan kauempaakin tulevilta, ja palkintona kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan tapahtumalippuja Etelä-Karjalan kesätapahtumaan. Kysely avautuu vappuaattona 30.4.2024 ja on avoinna vastattavaksi 14.5. saakka osoitteessa: https://bit.ly/vappu-2024-kysely

Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri on LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima ryhmähanke. Osatoteuttajana hankkeessa on Humak-ammattikorkeakoulu. Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehittämisen rakennerahastosta (EAKR) ja hankkeen toiminta-aika on 1.3.2024-31.12.2024. 

Lisätietoja:

Jarkko Kääriäinen
projektipäällikkö, Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri, LAB-ammattikorkeakoulu
p. 050 400 7532, jarkko.kaariainen@lab.fi

Riikka Hjelt, tapahtumatoiminnan koordinaattori, Lappeenrannan kaupunki
p. 040 669 3767, riikka.hjelt@lappeenranta.fi

Mirka Rahman, matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja, Lappeenrannan kaupunki
p. 040 849 9161, mirka.rahman@lappeenranta.fi