Suosikit

Lappeenrannan museot käynnistää Adoptoi monumentti -toiminnan Etelä-Karjalassa

JULKAISTU 17.10.2023, 14.27

Museoharjoittelija Paavo Jordman ja Lappeenrannan taistelun muistomerkki.

Adoptoi monumentti -toiminta laajenee vuoden 2023 lopussa Etelä-Karjalan maakunnan alueelle. Toimintaa koordinoi Lappeenrannan museot. 

Adoptoi monumentti -toiminta on vapaaehtoisuuteen ja yhdessä tekemiseen perustuvaa kulttuuriperinnön hoitotyötä. Sen tausta on Skotlannissa, ja sen toi Suomeen Pirkanmaan maakuntamuseo vuonna 2007. Sittemmin toiminta on aloitettu useissa kaupungeissa ja maakunnissa, joista viimeisimpänä Etelä-Karjalassa. 

Toiminnassa yhteisöt voivat ottaa monumentteja hoidettavikseen. Monumentin hoito voi tarkoittaa esimerkiksi roskien keruuta, kasvillisuuden poistoa, opastekylttien asentamista tai vaikkapa retkien järjestämistä kohteeseen. Adoptoijaksi soveltuu esimerkiksi yhdistys, yritys tai koulu. Adoptoija solmii aina sopimukset kohteen maanomistajan ja Lappeenrannan museoiden kanssa. Yhteistyöstä pyritään tekemään mahdollisimman sujuvaa ja palkitsevaa kaikille osapuolille. 

Adoptoitavat monumentit voivat olla monenlaisia kohteita, joilla on kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa. Etelä-Karjalassa adoptoitaviksi sopivat esimerkiksi eräät arkeologiset kohteet, sotahistorialliset rakenteet ja muut monumentit. 

Toimintaa pilotoidaan aluksi muutamalla kohteella, jonka jälkeen adoptoitavien kohteiden määrää lisätään vähitellen. Lappeenrannan museoilla korkeakouluharjoittelun lokakuussa aloittanut Paavo Jordman kertoo toiminnan käynnistämisestä: "Museoiden kulttuuriympäristötiimi on ollut alustavasti yhteydessä mahdollisiin adoptoijiin, ja odotan mielenkiinnolla yhteydenpitoa heidän kanssaan".  

Jordman laatii museoharjoittelussa muun muassa mallipohjia adoptiosopimuksille yhdessä kulttuuriympäristötiimin kanssa. Hän opiskelee Turun yliopistossa etnologiaa, ja sijoittaa harjoittelun osaksi museologian sivuaineopintoja: "Olen kiinnostunut alueellisten vastuumuseoiden kulttuuriympäristötyöstä, ja minua inspiroi nimenomaan paikallisyhteisöjen osallistaminen ympäristön vaalimiseen, hoitoon ja kehittämiseen. Uskon, että työ aiheen parissa Lappeenrannan museoilla on paitsi opettavaista minulle, myös merkityksellistä koko maakunnalle." 

 

Lisätiedot: 

 

Kristiina Pesola 

rakennustutkija 

kristiina.pesola@lappeenranta.fi 

040 654 0235 

 

Paavo Jordman 

museoharjoittelija 

paavo.jordman@lappeenranta.fi 

040 849 4275