Suosikit

Lappeenrannan lukioita esitetään yhdistettäväksi hallinnollisesti – esityksen taustalla kustannussäästöt, selvitys ja pienenevät ikäluokat

JULKAISTU 3.11.2023, 12.27

Lappeenrannan lukioita, Kimpisen ja Lappeenrannan lyseon lukiota, ehdotetaan yhdistettäväksi hallinnollisesti.

Kaupungin lukiokoulutuksen tulee lähivuosina pienentää resursseja vastaamaan vertailukaupunkien lukiokoulutuksen keskiarvoa. Lisäksi lukiokoulutuksen opiskelijamäärä tulee vähenemään lukuvuodesta 2029–2030 alkaen, pienentyneiden ikäluokkien siirtyessä lukiokoulutukseen.

– Vaikka yhteistyötä tehdään jo nyt, yhteistyön saumattomuus muuttuu kriittiseksi tulevina vuosina kustannustasoa laskettaessa ensin lähemmäksi vertailukaupunkien kustannustasoa ja sen jälkeen opiskelijamäärän vähentymisen takia, tiivistää Lappeenrannan kaupungin opetustoimenjohtaja Mari Routti.

Kaupungin tavoitteena on säilyttää kurssitarjonta mahdollisimman kattavana. Arvion mukaan vähentämällä lukioiden kurssimäärää 50 kurssilla lukuvuoden 2024–2025 alusta lukien, saavutettaisiin merkittävä säästö vaikuttamatta merkittävästi lukiolaisille tarjolla olevien kurssien määrään ja valikoimaan. 

– Teetetyssä selvityksessä on esimerkiksi tarkasteltu sitä, minkä verran nykyisiä saman sisältöisiä kursseja olisi mahdollista yhdistää lukioiden kesken siten, että yhteenlaskettu osallistujamäärä olisi kohtuullinen, Routti kertoo.

Yhdistäminen on tarkoituksenmukaista

Siitä, voisiko taloudellista tehokkuutta parantaa yhdistämällä lukiot hallinnollisesti toisiinsa ja millaisia vaikutuksia sillä olisi lukioiden toimintaan on tehty selvitys. Selvityksen toteutti FCG Finnish Consulting Group 2.5.–23.10.2023 välisenä aikana.

– Toimintaympäristömuutosten, taloudellisten näkymien ja tehdyn selvityksen perusteella pidämme lukioiden hallinnollista yhdistämistä tarkoituksenmukaisena, Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Juhani Junnilainen toteaa.

Vaikka Lappeenrannan lukiot ovat toistaiseksi riittävän suuria toimiakseen hallinnollisesti itsenäisinä oppilaitoksina, on niiden välinen yhteistyö jo nyt välttämätöntä. Lukioilla on yhteisiä kursseja ja muutama opettaja kummastakin talosta opettaa kummassakin lukiossa. Tänä lukuvuonna Kimpisen lukion kurssitarjottimelta kursseja on valinnut 123 Lappeenrannan lyseon opiskelijaa ja vastaavasti 97 Kimpisen lukion opiskelijaa on valinnut kursseja Lappeenrannan lyseon lukion tarjottimelta. Lukioilla tulee siis olla esimerkiksi yhtenevät oppituntien ajat ja opettajien yhteistyötä varten on sovittu yhteiset suunnitteluajat.

– Mikäli hallinnollinen yhdistyminen tapahtuu, henkilöstön työhyvinvointi varmistetaan mahdollisimman vähäisillä siirtymillä yksiköiden välillä sekä esihenkilön riittävällä läsnäololla kummassakin toimipisteessä, Junnilainen korostaa.

Lukioiden henkilöstöä ja opiskelijoita on kuultu selvityksessä

Taloudellisen tarkastelun lisäksi teetetty selvitys sisälsi myös kyselyn opiskelijoille ja henkilöstölle. Kyselyillä kartoitettiin vastaajien näkemyksiä hallinnollisen yhdistämisen vaikutuksista eri asioihin. Opiskelijoiden kyselyn vastausprosentti oli 59 % ja henkilöstön kyselyn 41 %.

Henkilöstön ja opiskelijoiden vastaukset olivat pitkälti samansuuntaiset useiden kysymysten osalta. Myönteisesti tai neutraalisti enemmistö sekä henkilöstöstä että opiskelijoista suhtautui yhteisten toimintaperiaatteiden ja pelisääntöjen sekä toimintamallien vahvistamiseen tulevaisuudessa. Vastaavalla tavalla suhtauduttiin myös yhteisiin valinnaisiin kursseihin sekä yhteisiin opettajiin. Lisäksi enemmistö henkilöstöstä suhtautui myönteisesti yhteiseen kurssitarjottimeen.

– Hallinnollisesti yhtenä oppilaitoksena toimimalla voidaan saada laajin toiminnallinen hyöty selvityksessä esille tuotujen mahdollisuuksien osalta. Myös opettajien kannattama yhteinen kurssitarjotin on yksinkertaisempaa suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla oppilaitoksen tasolla rehtorin johdolla. Samoin yhteiset kehittämishankkeet ja tapahtumat on luontevaa suunnitella koulun tasolla, kertoo Mari Routti.

Opiskelijoiden ja henkilöstön huolet huomioidaan

Sen sijaan, kyselyn mukaan enemmistö kyselyihin vastanneista opiskelijoista ja henkilöstöstä suhtautui kielteisesti yhteisiin opinto-ohjaajiin. Routti korostaakin, että mikäli lukiot yhdistetään hallinnollisesti, on tärkeää huomioida asiat, jotka selvityksessä nähtiin uhkakuvina.

– Selvää on, että kummankin lukion yhteisöllinen toimintakulttuuri tulee säilyttää sekä opiskelijoiden että henkilöstön näkökulmasta. On tärkeää, että opiskelijat ja henkilöstö voivat identifioitua aikaisempaan tapaan joko Kimpisen tai Lappeenrannan Lyseon toimipisteen jäseniksi. Opiskelijoiden mahdollisuus vaikuttaa oman toimipisteen toimintaan liittyvien asioiden suunnitteluun säilytetään. Myös kummankin lukion yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä lukiokoulutuksen perinteiden vaalimiseen liittyvät tapahtumat on tarpeen säilyttää, Routti toteaa.

Lasten ja nuorten lautakunta päättää asiasta marraskuun alussa

Lasten ja nuorten lautakunta päättää asiasta 7.11.2023 kokouksessaan. Mikäli lasten ja nuorten lautakunta päättää yhdistää lukiot hallinnollisesti, valmistellaan lautakunnan joulukuun kokoukseen esitys hallinnollisesti yhdistetyn lukion nimestä, johtamisrakenteesta sekä toimintasääntöön tarvittavista muutoksista.

– Tämän jälkeen varmistetaan yhden rehtorin johtamana lukioiden yhteisten kurssien hallittu suunnittelu. Tavoitteena on, että opiskelijoiden ja henkilöstön siirtymien määrä voidaan minimoida ja toisessa yksikössä tapahtuva opetus tai opiskelu sijoittaa aina kun mahdollista koulupäivän alkuun tai loppuun. Samoin pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu sekä nykyisen henkilöstön tarkoituksenmukaiset toimenkuvat varmistetaan, Junnilainen sanoo.

Lisätiedot:

Juhani Junnilainen, toimialajohtaja, Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, Lappeenrannan kaupunki
juhani.junnilainen@lappeenranta.fi
puh. 040 1906270

Mari Routti, opetustoimenjohtaja, Lappeenrannan kaupunki
mari.routti@edu.lappeenranta.fi
puh. 040 8372646
(tavoitettavissa maanantaina 6.11.)