Suosikit

Lappeenrannan kaupunki järjestää asukastilaisuuden Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavan kaavaluonnoksesta 22.2.2024

JULKAISTU 12.2.2024, 14.34

Lappeenrannan kaupunki valmistelee Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavan päivittämistä. Osayleiskaavaluonnoksesta järjestetään 22.2.2024 klo 17 alkaen asukastilaisuus Pontuksen koululla (Muukontie 12, Lappeenranta).

Asukastilaisuudessa kaavoittajat kertovat osayleiskaavaluonnoksen valmistelusta, sisällöstä ja kaavan vaikutuksista. Tilaisuudessa on mukana myös aurinkovoimalahankkeen edustajia. Osallistujien toivotaan esittävän kaavoittajille kysymyksiä ja mielipiteitään osayleiskaavaluonnoksesta.

Osayleiskaava-alue kattaa Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen alueen, Hyvättilänsuon luonnonsuojelualueen sekä niiden välillä sijaitsevia Konnunsuon turvesoita, joilla turpeen nostaminen on lopetettu. Entiselle turvetuotantoalueelle on kaavassa osoitettu aurinkovoimala suojaviheralueineen, luonnonsuojelualue ja muita luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtääviä alueita. Muilta osin osayleiskaavassa on todettu maankäytön nykytilanne ja varauduttu esimerkiksi Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen toiminnan kehittymiseen.

Vajaakäytöllä muutaman vuoden ollut entinen turvetuotantoalue saadaan uudenlaiseen tuotantokäyttöön, kun alueelle perustetaan 240 GWh vuodessa vihreää sähköä tuottava aurinkovoimala. Tuotanto vastaa noin 8 prosenttia lappeenrantalaisten vuosittaisesta sähkönkulutuksesta. Aurinkovoimalainvestoinnilla on myös merkittäviä suoria ja kerrannaisvaikutuksia Lappeenrannan seudun aluetalouteen.  

Yleiskaavasuunnittelija Jenna Laakson mukaan osayleiskaavan keskeisin suunnitteluhaaste on ollut aurinkovoimalan ja alueen linnustoarvojen yhteensovittaminen.

- Konnunsuo on linnustolle tärkeää aluetta, ja monet lintulajit ovat viihtyneet myös kaava-alueen entisellä turvetuotantoalueella. Entisen turvetuotantoalueen linnustolle ja muulle luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä pelto- ja kosteikkoalueita säilytetään 78 ha. Näillä alueilla ympäristöarvojen säilyminen voidaan kaavamerkintöjen avulla turvata aiempaa paremmin, Laakso kertoo.

Osayleiskaavaluonnos on nyt nähtävillä kommenttien keräämistä ja lausuntojen antamista varten kaupungin asiakaspalvelupiste Winkissä sekä kaupungin verkkosivulla. Mahdolliset kommentit ja lausunnot osayleiskaavaluonnoksesta tulee toimittaa viimeistään 10.3.2024 kaupungin kirjaamoon.

Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavan valmisteluun on saatu ympäristöministeriön myöntämää avustusta (Euroopan unionin NextGenerationEU).
 
Lisätietoja osayleiskaavasta antavat:

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Yleiskaavasuunnittelija Jenna Laakso puh. 040 611 7209

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi