Suosikit

Kaupunki pyytää asukkailta mielipiteitä arboretumin eteläosan puistosuunnitelmaan – kysely on avoinna 13.11.-3.12.2023

JULKAISTU 13.11.2023, 11.35

Lappeenrannan vesitornin ympäristön puistoa viherkumpuineen, värikkäitä puita, vesitorni taustalla, taivasta.

Lappeenrannan kaupunki laatii Lappeenrannan arboretumin eteläosan alueelle puistosuunnitelman talven 2023–2024 aikana. Puistosuunnitelman laatimisen alussa järjestetään asukaskysely, johon puiston käyttäjät voivat käydä vastaamassa 13.11.–3.12.2023. Kyselyn vastauksia käytetään lähtötietoina puistosuunnitelman laatimisessa.   

Suunnittelualue on Valtakadun eteläpuoleinen puistoalue, joka rajautuu lännessä Lappeenkatuun ja idässä Lepolankatuun. Suunnittelualueelle sijoittuu Lappeenrannan vesitorni ja niin kutsuttu Vesitorninpuisto, lasten liikennepuisto sekä Armilan terveyskeskuksen pohjoispuolelle sijoittuva puistoalue. Suunnittelualueeseen eivät kuulu Amiksen kentän tai tulevan sisäliikuntahallin tontin alueet, eikä Valtakadun pohjoispuolinen arboretumin puisto.

Arboretumin eteläosan puistosuunnittelun tavoitteena on parantaa arboretumin turvallisuutta muun muassa valaistuksen keinoin, kehittää ja lisätä alueen kasvillisuutta ja tehdä alue tunnetummaksi lisäämällä opasteita, kertoo kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen.

− Puisto suunnitellaan huomioiden alueen puusto ja kasvillisuus, ja tavoitteena on lisätä puiston kasvillisuuden monimuotoisuutta entisestään.

Suunnittelua tehdään kestävä kehitys huomioiden, ja suunnitteluratkaisuissa keksitään tapoja käyttää kierrätysmateriaaleja puistorakentamisessa.

− Pohdimme myös millaisia uusia toimintoja puistossa voisi olla, jotta asukkaat tulisivat entistä enemmän puistoon viettämään aikaa.

Tavoitteena on, että puistosuunnitelma on valmis keväällä 2024. Valmis suunnitelma tulee asukkaiden nähtäville, jonka jälkeen se hyväksytetään kaupunkikehityslautakunnassa. Suunnitelman nähtävillä olosta ja muista aikatauluista tiedotetaan lisää myöhemmin.        

Kyselyyn voi vastata sähköisesti tai paperilomakkeella

Puistosuunnitelman asukaskyselyyn voi vastata joko sähköisesti tai kaupungintalon asiakaspalvelupiste Winkissä paperisilla kyselylomakkeilla. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Sähköiseen kyselyyn pääsee suoraan tästä linkistä. Vaihtoehtoisesti kyselyyn pääsee kohdistamalla älylaitteen kameran liitteenä olevaan QR-koodiin.

QR-koodi.

Asukaskyselyssä ei kerätä henkilötietoja. Kysymykset koskevat vastaajan näkemyksiä Lappeenrannan arboretumin eteläosasta, eivätkä vastaukset ole henkilöitävissä. Kyselyn vastauksia käytetään vain Lappeenrannan arboretumin eteläosan puistosuunnittelu-projektissa. Henkilötietoja ei saa merkitä avoimiin vastauskenttiin. 

Kiitokset kyselyyn vastaamisesta.

Lisätietoja:

Laura Ratilainen, kaupunginpuutarhuri
Puh: 040 653 0935, laura.ratilainen@lappeenranta.fi

Anne Veijovuori, ympäristösuunnittelija
Puh: 040 125 4092, anne.veijovuori@lappeenranta.fi