Suosikit

Äänestetään Lappeenrannassa Eduskuntavaaleissa ennakkoon - esteettömästi ja saavutettavasti!

JULKAISTU 15.3.2023, 18.22

Meillä kaikilla ihmisillä on oikeus osallistua oman yhteiskuntamme asioista päättämiseen. Yksi tärkeimmistä vaikuttamisen muodoista täysi-ikäisillä on vaaleissa äänestäminen. Fyysinen saavutettavuus on yleisimpiä ongelmia äänestyspaikoilla. Portaat tai korkeat kynnykset estävät pyörätuolilla liikkumisen tai liikuntarajoitteisten kulkemisen. Äänestyspaikoilla tulisi olla myös pyörätuolilla liikkuville soveltuva äänestyskoppi. Vaalivirkailijoiden tulisi lisäksi osata kohdata vammainen äänestäjä ja opastaa tätä.

LappeenrantaFI/Osallistu ja vaikuta/Vaalit 1.jpg

Äänioikeus on perusoikeus, joka ei saa jäädä toteutumatta siksi, että äänestyspaikka ei ole esteetön

Lappeenrannan kaupungin osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen kannustaa kaikkia äänestysikäisiä asukkaita äänestämään nyt Eduskuntavaaleissa ennakkoon, ja etenkin sellaisia henkilöitä, joille äänestyspaikan esteettömyys ja helppo saavutettavuus on tärkeää äänestyksen suorittamiseksi.

– Lappeenrannan ennakkoäänestyspaikat ovat helposti saavutettavia ja osa jopa täydellisen esteettömiä fyysisen liikkumisen suhteen. Eduskuntavaaleissa 2023 on kiinnitetty huomiota nyt myös aistivammaisten esteettömyyteen. Jokaisella ennakkoäänestyspaikalla on palveluinduktiosilmukka pöydällä, jonka äärelle äänestäjä tulee enimmäisenä tullessaan äänestämään, näyttämään henkilötunnuskortin ja saadakseen äänestyslipun, ennen äänestyskoppiin menoaan, kertoo Pulliainen.

Ennakkoäänestyspaikoilla on myös näkövammaiset otettu huomioon. Vaalitoimitsijoilta saa pyydettäessä Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistat pistekirjoituksella. Heikkonäköisiä varten on suurennuslasi, jonka saa myös pyydettäessä vaalitoimitsijalta.

Lyhykasvuiset ja matalampaa pöytää tarvitsevat on huomioitu ennakkoäänestyspaikoilla erillisillä pahvisilla näkösuojilla, jotka voi asettaa parhaaksi katsomalleen tasolle vaalisalaisuuden suojaamiseksi.

Kahdeksalla äänestyspaikalla kymmenestä on matalampi äänestyskoppi, mitat: leveys 100 cm ja pöydän korkeus 85 cm. Pyörätuolilla tai vastaavalla välineellä pääsee äänestyskopissa pöydän ääreen täyttämään äänestyslipuketta.

Kaupungin nettisivuilta löytyy listaus kaikista kymmenestä ennakkoäänestyspaikasta ja niiden esteettömyydestä ja helposta saavutettavuudesta.

Pia Pulliainen muistuttaa, että ennakkoäänestyspaikoista voi valita itselleen parhaiten sopivan, mutta varsinaisena äänestyspäivänä on mentävä siihen paikkaan, joka määräytyy oman kotiosoitteen mukaan ja voi olla, ettei äänestyspaikan esteettömyystaso ole kaikille riittävä.

- Varsinaisen äänestyspäivän eli su 2.4. äänestyspaikkojen osalta valitettavasti tilanne ei ole esteettömyyden kannalta yhtä hyvä kuin ennakkoäänestyspaikkojen osalta. Äänestyspaikkoina on vanhoja rakennuksia, joissa ei ole osattu ottaa fyysistä esteettömyyttä nykypäivän tasolla huomioon, Pulliainen painottaa fyysistä esteettömyyttä tarvitseville äänestäjille.

Varsinaisen äänestyspäivän 11 äänestysaktiivisinta paikkaa, saa käyttöönsä siirrettävät palveluinduktiosilmukat sekä pistekirjoituksella olevat ehdokaslistat. Lisäksi useissa varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikoilla on matalampi äänestyskoppi, jokaisella äänestyspaikalla on pöydälle asetettava pahvinen näkösuoja sekä suurennuslasi.

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä on puheenjohtajansa Jyry Loukiaisen mukaan kiinnittänyt huomiota Lappeenrannan kaupungin äänestyspaikkojen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen.

– Ennakkoäänestyspaikkojen suhteen esteettömyys fyysisen kulun osalta ja helposti saavutettavuus ovat kelvollisella tasolla ja nyt myös näissä vaaleissa pystytään hienosti tarjoamaan saavutettavuutta myös aistivammaisille, Loukianen jatkaa tyytyväisenä.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestysaika on käynnissä keskiviikosta 22.3. alkaen seuravaan viikon tiistaihin 28.3. saakka. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 2.4.

Avustajan käyttö sallittu tietyissä tilanteissa


Jos äänestäjän kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, hän saa käyttää apunaan avustajaa. Avustajan käyttäminen koskee sokeiden ja muiden vammaisten henkilöiden lisäksi myös henkilöitä, joille esimerkiksi äkillinen sairaus on aiheuttanut kyvyttömyyden tehdä äänestysmerkintä. Avustaja voi olla joko vaalivirkailija tai äänestäjän itsensä valitsema henkilöEnnakkoäänestyksessä äänestäjiä avustavat pyydettäessä paikalla olevat vaalitoimitsijat. 

Äänestäminen on kansalaisvelvollisuus!


Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa oli äänestysaktiivisuus Lappeenrannassa 67,7 %, koko maan äänestysaktiivisuus oli 72,1 %. - Meillä on jo vuosien ajan äänestetty hieman heikommin verrattuna koko maan äänestysaktiivisuuteen, osallisuuskoordinaattori toteaa hieman pahoitellen.

Lappeenrannan kaupungin osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen suorastaan haastaa asukkaat nyt äänestämään. - Äänestäminen on meidän kansalaisoikeus sekä ennenkaikkea myös kansalaisvelvollisuus. Lappeenrannan kaupunki on luonut olosuhteet jotta voidaan osallistua ja vaikuttaa!

- Nyt siis äänestämään ennakkoon 22.3. - 28.3. esteettömästi ja helposti saavutettavasti ja otetaan vastuu oikeudesta, joka meille on annettu, Pulliainen innostaa asukkaita äänestämään Eduskuntavaaleissa 2023.