Palvelut
Valitse taso

Ympäristölupa

Meluvalli 870x489.jpg

Ympäristölupaa haetaan ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavaan toimintaan. Lupavelvolliset toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulain 27 §:ssä sekä ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa. Ympäristölupa-hakemuksen käsittelee joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintoviranomainen (Etelä-Suomen AVI). Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Ympäristöluvan hakeminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätetyn hakemuksen käsittelyaikaan vaikuttaa mm. toiminnan laajuus ja hakemuksessa esitettyjen tietojen riittävyys. Mikäli hakemuksen tietoja joudutaan täydentämään, kasvaa käsittelyaika. Lyhimmillään lupahakemuksen käsittelyaika voi olla kolme kuukautta ottaen huomioon lautakunnan kokoontumisaikataulun sekä kuulemismenettelyn. Vuonna 2014 lupahakemuksen käsittelyaika oli keskimäärin 5,2 kuukautta.

Ympäristöministeriön alaisuudessa on käynnissä lupamenettelyyn liittyvien lupaprosessien sujuvoittamisprosessi, jonka tarkoituksena on karsia turhaa byrokratiaa. Tämän johdosta osa toiminnoista kuten suurin osa polttonesteiden jakeluasemista sekä energiantuotantolaitoksista siirtyy vähitellen lupamenettelystä rekisteröintimenettelyyn. Vuonna 2016 erilliset maa-aineslupa ja ympäristölupa prosessit yhdistyvät yhdeksi luvaksi.

Ympäristöluvan hakemiseen sekä rekisteröintimenettelyyn liittyvät lomakkeet ja yleistä tietoa ympäristöluvan hakemista löytyy oheisesta linkistä.

Ympäristölupapäätös

Ympäristölupamaksu perustuu Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Valvonta

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen alueella on n. 300 ympäristölupavelvollista kohdetta, joista suurimmat kohderyhmät ovat karjasuojat (n. 60 kpl) ja louhimot (n. 60 kpl) sekä polttonesteiden jakelu (50 kpl). Ympäristölupapäätöksiä tai lupamääräysten tarkistamisia tehdään vuodessa n. 17 kpl.  Rekisteröityjä toiminta alueella vielä vain muutama.   Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta hyväksyy vuosittain ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman, jossa määritellään mm. ympäristölupavelvollisten laitosten tarkastustoiminta. Suunnitelmallisia tarkastuksia tehdään vuosittain n. 30 kpl.