Valitse taso

Roskaantuminen.jpg

Roskaantuminen

Roskaantumisen valvonnasta säädetään jätelaissa (646/2011), ks. linkki. Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Alueen ensisijainen puhdistamisvelvollisuus on roskaajalla. Jos roskaajaa ei saa saada selville on toissijainen puhdistamisvelvollisuus alueen haltijalla. Tarvittaessa voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrätä alueen puhdistamisesta ja määräystä voidaan tehostaa pakkokeinomenettelyllä (uhkasakko, teettämisuhka). Roskaantumisen aiheuttajalle voidaan myös antaa tuomio jäterikkomuksesta.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen tulee vuosittain kymmenittäin roskaantumisilmoituksia.

Myös puutarhajätteen kuljettaminen yleisille alueille puistoihin ja metsiin voidaan katsoa roskaamiseksi. Puutarhajätteet keräävät läheisyyteen myös muuta jätettä. Lisäksi puutarhajätteiden mukana voi luontoon kulkeutua kasvillisuutta, joka valtaa tilaa alkuperäiseltä kasvillisuudelta (esim. lupiini ja jättiukonputki).

Hylättyjen romuajoneuvojen korjaamisesta vastaa kuntien tekninen toimi.

Lisätietoja saa ympäristötarkastajilta.