Valitse taso

Pilaantunut maaperä

pilaantunut maa.jpg

Maa-aluetta sanotaan pilaantuneeksi, jos siihen on ihmisen toimintojen seurauksena joutunut haitallisia aineita niin, että ne aiheuttavat vaaraa terveydelle tai luonnolle. Maaperää voidaan epäillä pilaantuneeksi, jos siinä on poikkeuksellista hajua tai väriä tai paljon jätteitä.

Maaperän tilan tietojärjestelmä

Ympäristöministeriö on perustanut paikkatietopohjaisen maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI). Tietojärjestelmään kerätään tiedot kaikista niistä kohteista, joissa on ollut tai on edelleen sellaista toimintaa, joka aiheuttaa pilaantumisriskin maaperään. Myös kunnostetut alueet merkitään järjestelmään.

Lappeenrannan seudun alueella (Lappeenranta, Savitaipale, Taipalsaari, Lemi) yli 500 aluetta, joiden maaperä saattaa olla tavalla tai toisella pilaantunut tai alue on kunnostettu pilaantumisen takia.

Maaperää pilaavat toiminnot

Säilöauto katollaan (1).jpgMaaperää ovat pääasiassa
pilanneet metalli-, konepaja- ja puunjalostusteollisuuden sekä lukuisien huoltoasemien, korjaamoiden ja purkaamoiden erilaiset päästöt. Lisäksi pilaantumista ovat aiheuttaneet vanhat kaatopaikat, ampumaradat, pesulat, taimitarhat ja liikenneonnettomuudet.

Myös menneinä vuosina yleisesti käytetty jätteiden hävittämistapa, maahan hautaaminen on pilannut maaperää jopa asuinkäytössä olevilla alueilla.

Maaperän pilaantumista aiheuttavat edelleen erilaiset öljy- ja kemikaalivahingot sekä muu haitallisten aineiden huolimaton käsittely.

Vanhat, tarkistamattomat tai huonosti hoidetut maanalaiset öljysäiliöt tulevat todennäköisesti aiheuttamaan ongelmia vielä monilla alueilla. Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista mukaan mukaan maanpäälliset sekä maanalaiset öljysäiliöt tulee kiinteistön omistajan tai haltijan toimesta tarkastuttaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliö on tarkastettava uudelleen tarkastuspöytäkirjan mukaisesti. Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa palopäällikölle 14 päivän kuluessa tarkastuksesta. Erityisesti tarkastuksista tulee huolehtia tärkeillä pohjavesialueilla.

Käytöstä poistetun säiliön käsittelystä on määräys ympäristönsuojelumääräysten 17 §:ssä.
 
Öljysäiliön tarkastajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito. Tarkastusliikkeiden yhteystietoja löytyy internetistä tai puhelinluettelosta. TUKES pitää yllä luetteloa vaatimukset täyttävistä maanalaisten säiliöiden tarkastuksia suorittavista liikkeistä. Lisätietoja Tukesin nettisivuilta.

Pilaantunut maaperä on otettava aina kaavoituksessa ja rakentamisessa huomioon, jotta voidaan taata turvallinen maankäyttö. Jos on epäiltävissä tai tiedossa, että alueen maaperä on pilaantunut, sen omistaja on velvollinen tutkimaan ja kunnostamaan maaperän.

Aineet voivat kulkeutua maaperässä pohjaveteen, vesistöön tai levitä ympäröiville alueille. Ympäristö- ja terveysvaikutukset saatetaan havaita vuosikymmenien jälkeen, toiminnan jo päätyttyä.


Lisätietoja saa ympäristötarkastajilta.