Valitse taso

Lappeenrannan meluntorjunnan edistämissuunnitelma

Lappeenrannan meluntorjunnan edistämissuunnitelma vuosille 2021 - 2025 on kommentoitavana 19.8 - 30.9.2020 välisenä aikana. Aineisto on nähtävillä viereisessä kappaleessa.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen (Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari) meluselvitys valmistui vuonna 2015. Selvityksen mukaan vuonna 2015 Lappeenrannassa asui päiväaikaisen melun ohjearvon (Laeq7-22 55 dB) ylittävällä alueella 9,9 % asukkaista. Melualueella asuvista 48 % altistuu liikennemelulle ja 38 % raideliikennemelulle. Ennustetilanteessa vuosina 2030/2035 liikennemelualueella asuvien asukkaiden määrän ennustetaan kasvavan. Viimeisimpien arvioiden mukaan liikenteen kasvu ei toteudu ennusteen mukaisesti vaan jää sitä pienemmäksi. Raideliikennemelun vaikutuspiirissä olevien asukkaiden lukumäärä vähenisi kaksoisraiteen meluntorjuntatoimenpiteiden toteutuessa täysimittaisesti. Meluntorjuntatoimet ei tule kokonaisuudessaan toteutumaan ennustetun mukaisesti.