Valitse taso

Meluntorjunnan toteuttamissuunnitelma

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen (Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari) meluselvitys valmistui vuonna 2015. Selvityksen mukaan vuonna 2015 Lappeenrannassa asui päiväaikaisen melun ohjearvon (Laeq7-22 55 dB) ylittävällä alueella 9,9 % asukkaista. Melualueella asuvista 48 % altistuu liikennemelulle ja 38 % raideliikennemelulle. Ennustetilanteessa vuosina 2030/2035 liikennemelualueella asuvien asukkaiden määrän ennustetaan kasvavan. Raideliikennemelun vaikutuspiirissä olevien asukkaiden lukumäärä vähenisi kaksoisraiteen meluntorjuntatoimenpiteiden toteutuessa täysimittaisesti.

Meluntorjunnan toteuttaminen

Meluntorjuntasuunnitelmassa esitettyjen meluntorjuntakeinojen toteuttamiseksi on keväällä 2019 käynnistetty Lappeenrannan meluntorjunnan toteuttamissuunnitelman laatiminen. Toteuttamissuunnitelmaan sisältyy asukaskysely, jossa asukkailta kysytään alueista joissa koetaan meluhaittaa sekä alueista, joiden ääniympäristö koetaan miellyttäväksi. Kysely on auki 6.5 - 31.5.2019 (linkki kyselyyn). Paperisia kyselylomakkeita on saatavilla Lappeenrannan kirjastoissa (pääkirjasto, Joutseno, Lauritsala ja Sammonlahti)

Meluntorjunnan toteuttamissuunnitelman aikataulu:

  • Lauritsalan asukastilaisuus 15.4
  • Asukaskysely 6.5 - 31.5.2019
  • Iso-Kristiinan yleisötilaisuus (asukaskysely) 6.5 klo 12 - 18
  • Horisonttikaavan yleisötilaisuuden yhteydessä 13.5.2019 Nuijamiehessä klo 16 - 19
  • Aineiston ja asukaskyselyn pohjalta laaditaan kesän 2019 aikana meluntorjunnan toteuttamissuunnitelma, josta kommentteja pyydetään syksyn 2019 aikana