Etusivu PalvelutYmpäristöYmpäristövalvonta ja lupa-asiat
Valitse taso

Ympäristövalvonta ja lupa-asiat

Lupiineja.jpg

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen kunnassa. 

Ympäristövalvonta on hallinnollisesti jaettu kunnan (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) ja valtion kesken (Etelä-Suomen aluehallintovirasto eli AVI, Kaakkois-Suomen Ely-keskus). Ympäristövalvonta käsittää ympäristön pilaantumiseen tai roskaantumiseen liittyviä lupa- ja ilmoitusmenettelyjä sekä tarkastustoimintaa.

Lupamenettelyjä ovat mm. ympäristölupaprosessi, maa-aineshakemukset sekä tilapäisistä tapahtumista tehtävät meluilmoitukset.

Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat hakemusasiakirjat

Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 30 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä kaupungin kuulutussivulla.