Valitse taso

Ympäristönsuojelun henkilöstö ja tehtävät

Piutunen Sara, ympäristönsuojelupäällikkö
puh. 0400 817 636
- jätteiden ja maa-ainesten ympäristöluvat
- vesien- ja ilmansuojelu

Lahtela Taina, ympäristötarkastaja
puh. 040 529 8480
- luontoasiat
- maatalous
- haja-asutuksen jätevesihuolto 
- energiakaivot

Vahvaselkä Tanja, ympäristötarkastaja vs.
puh. 040 5038533
- viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta vapauttaminen
- leirintäalueet
- ympäristömelu
- maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Joutsenlahti Mikaela, ympäristötarkastaja vs (3.2.2022 saakka)
puh. 040 673 3393
- jätteiden ja maa-ainesjätteiden ympäristöluvat
- pilaantuneet maa-ainekset

Uski Päivi, ympäristötarkastaja
puh. 040 547 7357
- maa-ainesten otto
- teollisuuden lupa- ja valvonta-asiat
- hulevedet
- onnettomuudet
- ampumaradat
- pohjavesiasiat

Valkeapää Virpi, ympäristötarkastaja
puh. 040 840 9951
- maa-ainesten otto, lupa- ja valvonta-asiat
- tiedottaminen

Tikkanen Tarja, ympäristötarkastaja vs
puh. 040 660 8297
- polttonesteiden jakelu
- polttoainesäiliöiden poistaminen
- metalliteollisuus
- roskaantuneiden alueiden valvonnan koordinointi

Pöyhönen Mikko, ympäristötarkastaja vs. (31.12.2021 saakka)
puh. 040 619 0670

Aura Raija, projektikoordinaattori
puh. 040 5843 278
- vesistöjen kunnostus, Pien-Saimaa -hankkeet

Sihvo Simo, projektityöntekijä
puh. 040 647 3389
- vesistöjen kunnostus, Pien-Saimaa -hankkeet

Vuori Anna, projektityöntekijä
puh. 040 570 1044
- luonnonmonimuotoisuus


Korttinen Minna, ympäristötarkastaja
(virkavapaalla 2/2022 saakka)

Lohko Hanna, ympäristötarkastaja
(virkavapaalla 1/2022 saakka)


Roskaantumisen valvontaa suorittavat kaikki tarkastajat. Ympäristölupakohteilla on omat vastuutarkastajansa.