Valitse taso

Ympäristönsuojelun henkilöstö ja tehtävät

Piutunen Sara, ympäristönsuojelupäällikkö
puh. 0400 817 636
- jätteen käsittely ja puujalostusteollisuus lupa ja valvonta-asiat
- ilmansuojelu
- meluntorjunnan edistämissuunnitelma

Lahtela Taina, ympäristötarkastaja
puh. 040 529 8480
- vesilaki
- luontoasiat
- maatalous
- haja-asutuksen jätevesihuolto (Lemi, Taipalsaari ja Savitaipale)
- roskaantuneiden alueiden valvonnan koordinointi

Korttinen Minna, ympäristötarkastaja
puh. 0400 804 983
- pohjavesiasiat ja vesiensuojelu
- pilaantuneet maat
- polttonesteiden jakelu
- energiakaivot
- metalliteollisuus
- ampumaradat

Lohko Hanna, ympäristötarkastaja (poissa 31.12.2022 saakka)
puh. 0400 154 579
- haja-asutuksen jätevesihuolto (Lpr)
- leirintäalueet
- ympäristömelu
- maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Uski Päivi, ympäristötarkastaja
puh. 040 547 7357
- teollisuuden lupa- ja valvonta-asiat
- maa-ainesten otto, lupa- ja valvonta-asiat
- hulevedet
- ampumaradat
- pohjavesiasiat

Valkeapää Virpi, ympäristötarkastaja
puh. 040 840 9951
- maa-ainesten otto, lupa- ja valvonta-asiat
- tiedottaminen
- betoniteollisuuden lupa- ja valvonta-asiat

Pöyhönen Mikko, ympäristötarkastaja 
puh. 040 619 0670
- vesilaki
- maa-ainesten otto, lupa- ja valvonta-asiat
- asfalttiasemat

Tikkanen Tarja, ympäristötarkastaja 
puh. 040 660 8297
- jätteiden käsittelyn lupa- ja valvonta-asiat
- YLVA-järjestelmän yhteyshenkilö

Vahvaselkä Tanja, ympäristötarkastaja vs. (31.12.2022 saakka)
puh. 040 503 8533
- ympäristömelu ja valitukset
- öljysäiliöiden poistot
- aumausilmoitukset
- meluntorjunta


Vuori Anna, projektityöntekijä
puh. 040 570 1044


Roskaantumisen valvontaa suorittavat kaikki tarkastajat. Ympäristölupakohteilla on omat vastuutarkastajansa.