Valitse taso

Ympäristönsuojelun henkilöstö ja tehtävät

Räsänen Ilkka, ympäristöjohtaja
puh. 0400 815 284
- hallinto
- viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta vapauttaminen
- maasto- ja vesiliikenne
- ilmastonmuutos
- Pien-Saimaan kunnostaminen 

Karhula Jarmo, ympäristötarkastaja
puh. 040 571 8032
- luonnonsuojelu
- luontopolut
- maatalous
- ojitus ja ruoppaus

Korttinen Minna, ympäristötarkastaja
puh. 0400 804 983
- ampumaradat
- konepajat
- pilaantuneet maat
- purkujätteet  
- vesiensuojelu (pinta- ja pohjavedet) 

Piutunen Sara, ympäristötarkastaja
puh. 0400 817 636
- ilmansuojelu
- ympäristömelu
- ympäristölupa-asiat
- jätteiden ja maa-ainesten käsittely
- maa-ainesten otto

Lahtela Taina, ympäristötarkastaja vs.
puh. 040 529 8480
- luontoasiat
- maatalous
- haja-asutuksen jätevesihuolto

Uski Päivi, ympäristötarkastaja
puh. 040 547 7357
- maa-ainesten otto
- maasto- ja vesiliikenne
- Pien-Saimaan kunnostaminen ja hulevedet

Lohko Hanna, ympäristötarkastaja
puh. 0400 154 579
- VOC laitokset
- maatalous 
- lämpökaivot
- haja-asutuksen vesihuolto
- leirintäalueet
- ympäristömelu

Valkeapää Virpi, ympäristötarkastaja vs.
puh. 040 840 9951
- maa-ainesten otto

Aura Raija, projektikoordinaattori
puh 040 5843 278
- vesistöjen kunnostus, Pien-Saimaa ja PISARA -hanke

Roskaantumisen valvontaa suorittavat kaikki tarkastajat. Ympäristölupakohteilla on omat vastuutarkastajansa.