Palvelut
Valitse taso

Tilapäinen leiriytyminen

Leiriytymisessä tulee noudattaa niitä koskevia ohjeita. Alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä, on tilapäinen leirintäalue. Tilapäisestä leirintäalueesta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle 3 kk ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoituksessa tulee huomioida mm. turvallisuus, liikennejärjestelyt, jätehuolto, vesi- ja jätevesihuolto sekä paloturvallisuus. Tilapäisessä leiriytymisessä pitää myös noudattaa leirintäalueiden yleisiä vaatimuksia.