Valitse taso

Vesirakentaminen

laituri 650x400.jpg

Laiturirakenteet

Vesilain 2 luvun 5 §:n mukaan rannan omistajalla tai haltijalla on yksityistä tarvettaan varten oikeus: 

  • sijoittaa rannan edustalle vesistöön veneen kiinnityspaalu tai – poiju
  • rakentaa rantaansa toisen vesialueelle ulottuva laituri,

edellyttäen ettei toimenpiteellä aiheuteta vahinkoa tai huomattavaa haittaa vesialueen omistajille, naapureille tai ympäristölle.

Suuremmille laiturirakennelmille tulee hankkia Aluehallintoviraston lupa. Hanke saattaa edellyttää myös toimenpidelupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Epäselvissä tapauksissa asiasta kannattaa kysyä neuvoa kunnan ympäristötarkastajilta tai Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Vesistön keskivedenkorkeuden muuttaminen

Vesistön keskivedenkorkeuden sääntely padotuksen tai juoksutuksen kautta edellyttää pääsääntöisesti aluehallintoviraston lupaa. Tällaiseen toimintaan, kuten vaikkapa padotukseen, ei tule missään nimessä ryhtyä ennen viranomaiskonsultaatiota ja hyvän suunnitelman laadintaa, vaikka hanke olisikin perusteltu esimerkiksi kertaalleen lasketun pienen järven kunnostuksen osalta.