Valitse taso

Uimavedet


Lappeenrannan seudun ympäristötoimi valvoo yleisten uimarantojen, uimahallien, kylpylöiden sekä muiden yleisten uima-altaiden uimaveden laatua. Valvonta perustuu terveydensuojelulakiin. 

Uuden yleisen uimarannan tai yleiseen käyttöön tarkoitetun uima-altaan perustamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä terveydensuojelulain nojalla.

uimaranta.jpg

Uimarannat

Yleiset uimarannat jaotellaan EU-uimarannoiksi ja pieniksi yleisiksi uimarannoiksi. EU-uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jossa kunnan terveydensuojeluviranomainen odottaa huomattavan määrän ihmisiä uivan. Pieniksi yleisiksi uimarannoiksi luokitellaan uimarannat, joissa kunnan terveydensuojeluviranomaisen määrittelyn mukaan ei odoteta huomattavan määrän ihmisiä uivan. EU-uimarantojen uimaveden laatu luokitellaan neljään eri luokkaan Erinomainen – Hyvä – Tyydyttävä – Huono.

Yleisten uimarantojen vedenlaatua valvotaan säännöllisesti uimakaudella 15.6 - 31.8 otettavin vesinäyttein. Yleisiltä uimarannoilta otetaan kolme uimavesinäytettä uimakauden aikana, sekä EU-luokitelluilta Myllysaaren ja Sammonlahden uimarannoilta otetaan lisäksi yksi näyte ennen uimakauden alkamista. Mahdollisten ongelmien ilmetessä näytteenottoa ja tarkkailua tihennetään.

Uimavesistä tutkitaan suolistoperäistä saastumista osoittavat suolistoperäiset enterokokit ja E. coli – bakteerit sekä havainnoidaan syanobakteerien eli sinilevien esiintymistä. Uimavesinäytteiden tulokset löytyvät tiedotteista ja liitteistä sekä uimarannoilta. Leväkasaumien eli kukinnan esiintymistä on vaikea ennustaa ja hallita. Sinilevän määrä voi vaihdella nopeasti. Uimarin kannattaa arvioida silmämääräisesti uimaveden tila ennen uimista. Sinilevistä löytyy tietoa Ympäristöhallinnon nettisivuilta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta.

Uimarantojen kuntoa valvotaan säännöllisesti tehtävillä tarkastuksilla. Uimarannoilla tarkastetaan esimerkiksi uimaranta-alueiden ja oheistilojen siisteyttä. Yleisten uimarantojen kunnossapidosta vastaa ylläpitäjä.

Luettelo yleisistä uimarannoista löytyy liitteistä. Yleisöllä on mahdollisuus antaa kommentteja ja tehdä ehdotuksia Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle uimarantaluetteloon liittyen.                                                 
  

myllysaari (1).jpg

 

Talviuintipaikat

Ympäristötoimi valvoo yleisten talviuintipaikkojen uimaveden laatua. Yleisenä talviuintipaikkana pidetään sellaisia uintipaikkoja, joihin pääsy ei edellytä seuran tai vastaavan jäsenyyttä.


Uimahallit ja – altaat

Uimahallien ja muiden yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua valvotaan säännöllisesti. Allasvedestä tutkitaan 4 – 52 näytettä vuodessa kävijämäärästä riippuen. Muita yleisiä uima-altaita ovat esimerkiksi hotellien, kylpylöiden ja kuntoutuslaitosten altaat.

Uima-allasvesistä tutkitaan mikrobiologinen laatu ja fysikaalis-kemialliset muuttujat, kuten esimerkiksi kloorin määrä ja pH. Lisäksi vauvauintien yhteydessä tutkitaan allasveden nitraattipitoisuus. Allasveden tutkimustulokset ovat nähtävillä uima-altaiden yhteydessä.

Ympäristötoimi valvoo säännöllisesti tarkastuksilla allasveden laatua ja tilojen hygieniaa. 

uimahalli (1).jpg