Valitse taso


Hulevesiallas (1).png

Hulevedet

Lappeenrannan kaupungin tekninen lautakunta on hyväksynyt syyskuussa 2012 Lappeenrannan kaupungille hulevesisuunnitelman ohjaamaan maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, rakentamista ja hulevesien vesistövaikutusten ehkäisemistä.

Mitä hulevesi on

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta kertyvää, pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä, sekä perustusten kuivatusvettä, joka haittaa kiinteistön tai katujen käyttöä ja on tarpeen käsitellä tai johtaa pois.

Hulevesijärjestelmään voi päätyä myös muita kuin sade- ja sulamisvesiä. Esim. tulipalojen sammutusvesiä, katujen huuhteluvesiä tai muita ihmistoiminnan vaikutuksesta syntyviä vesiä, mikä erottaa ne muista valumavesistä.

Hulevesiverkostoa rakentaa ja ylläpitää Lappeenrannan Energiaverkot Oy. Lappeenrannan Energia Oy:llä on määritelty hulevesiviemäröinnin toiminta-alue. Toiminta-alueella olevien kiinteistöjen tulee liittyä vesihuoltolain mukaisesti hulevesiviemäriin. Rakennettuja ja ylläpidettäviä hulevesiviemäreitä on Lappeenrannan alueella noin 280 km. Määrä on lisääntynyt noin 2 – 5 km / vuosi.

Hulevesien laatu ja käsittely

Hulevesien laatu vaihtelee valuma-alueen maankäytöstä riippuen. Kuormittavimpia ovat tiiviisti rakennetut alueet, joilla on myös teollista toimintaa.

Lappeenrannassa on hulevesien käsittelyyn panostettu viime vuosina ja erityisesti Sunisenlahden valuma-alueen hulevesien käsittelyyn on rakennettu useita kosteikkoja.

Skinnarilan hulevesikosteikko.jpg Sammonlahden hulevesikosteikko2016.jpg sammonlahden kosteikko (1).jpg