Etusivu PalvelutYmpäristöTupakkavalvonta
Valitse taso

Tupakkavalvonta


Tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön vähittäinen loppuminen. Lain tarkoituksena on estää lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen edellytyksiä ja rajoittaa tupakointia heidän kasvuympäristössään. Valvonta perustuu vuosittain laadittavaan valvontasuunnitelmaan, jossa kullekin valvottavalle kohteelle on määritelty valtionhallinnon suosituksiin perustuva tarkastustiheys. Tämän lisäksi tehdään tarkastuksia asiakasyhteydenottojen perusteella.

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden myynti tuli luvanvaraiseksi 1.4.2009 lähtien. Vähittäismyyntilupa on myös edellytys tupakkatuotteiden hankinnalle tukkumyynnistä. Luvanvaraisuuden tavoitteena on vähentää alaikäisten tupakkatuotteiden saatavuutta ja tupakoinnin yleisyyttä sekä estää laittomasti maahantuotujen ja kiellettyjen tupakkatuotteiden levitys laillisten tupakkatuotteiden jakelukanavien kautta. Tupakkatuotteiden jäljitettävyyteen liittyvät tunnistekoodit voi ilmoittaa ympäristötoimen kirjaamoon ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi

Vähittäismyyntiluvan hakeminen

Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Taipalsaaren ja Savitaipaleen alueella tupakan vähittäismyyntiluvat myöntää Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Vähittäismyyntilupien myöntämistä koordinoi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), jonka internetsivuilta löytyvät hakuohjeet sekä lisätietoja luvan myöntämisen perusteista.

Vähittäismyyntilupahakemus täytetään mieluiten sähköisesti. Lupahakemuksen voi toimittaa myös kirjallisesti, mutta tällöin luvan käsittelyyn on syytä varata enemmän aikaa.

Vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava kunnalle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksista ja myynnin lopettamisesta.

 

Kunnan määräämä tupakointikielto asuntoyhteisöön

Asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhteisö saa kieltää järjestyssäännöllä tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin, kuten asuntojen parvekkeille, asuntoyhteisöillä (asunto-osakeyhtiöllä) on oikeus hakea kunnalta tupakointikieltoa. Viranomaiskiellon hakemisesta päätetään asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Kieltojen hakeminen edellyttää aiotun kiellon kohdehuoneistojen haltijoiden kuulemista. Kunnan on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi kulkeutua tupakansavua esim. toiselle parvekkeelle. Kynnys tupakointikieltojen määräämiseen huoneistoparvekkeille ja huoneistojen käytössä oleville ulkoalueille on lähtökohtaisesti matala. Asuinhuoneiston sisätilaan tupakointikielto voidaan määrät vain poikkeuksellisesti ja tiukempien lisäedellytysten vallitessa. Viranomaisen määräämät kiellot ovat lähtökohtaisesti pysyviä. Asuntoyhteisöissä kannattaakin tarkoin harkita viranomaiskieltojen hakemiseen ryhtymistä.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimialueella asuntoyhteisön tupakointikieltohakemukset käsitellään Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa. Lisätietoa asiassa saa asumisterveydestä vastaavilta terveystarkastajilta.