Etusivu PalvelutYmpäristöTerveydensuojelu
Valitse taso

Terveydensuojelu

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi edistää ja valvoo terveydensuojelua toiminta-alueellaan siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Valvontaa suoritetaan sekä suunnitelmallisilla valvontakäynneillä että kuntalaisten yhteydenottojen perusteella.

Terveydensuojeluviranomaisella on keskeinen rooli kaikkea suunnittelua ja päätöksentekoa koskevassa terveyshaittojen arvioinnissa. Terveydensuojelu pyrkii olemaan mukana hankkeiden ja suunnitelmien edistyessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Terveydensuojelussa valvotaan säännöllisesti valvontasuunnitelman mukaisesti

• kouluja ja oppilaitoksia
• päiväkoteja ja kerhotiloja
• talousvettä toimittavia laitoksia
• kauneushoitoloita, tatuointiliikkeitä, solariumliikkeitä 
• kuntosaleja, liikuntatiloja
• majoitusliikkeitä
• yleisiä saunoja, uimahalleja, uimarantoja, kylpylöitä
• jatkuvaa hoitoa antavia sosiaalihuollon toimintayksiköitä ja vastaanottokeskuksia

Kaivo.jpg Lsalan uimahalli (1).jpg

Sammonlahden uimaranta.jpg kuntosali2.jpg

 

Edellä mainituista toiminnoista toiminnanharjoittaja tekee ilmoituksen Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta tulee myös tehdä ilmoitus. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvittaessa tarkastuksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse.

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksyminen viimeistään 3 kk ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti. Jos talousvettä toimittavalla laitoksella ei ole omaa vedentuotantoa tai käsittelyä, tulee hakemuksen sijaan tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä myös siinä tapauksessa, että vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla vähintään 50 henkilön tarpeisiin ns. kimppakaivosta tai talousvettä käytetään osana julkista tai kaupallista toimintaa.

 

Terveydensuojelulain vaatimia ilmoituksia voi nyt tehdä verkossa

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa on avattu valtakunnalliseen käyttöön. ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta, lopettamisesta tai yrittäjän vaihtumisesta.

Ilmoituksia voivat tehdä esimerkiksi ravintolat, ruokakaupat, leipomot, torimyyjät, majoitusyritykset, päiväkodit ja uimahallit.

ilpasta ilmoituksen tiedot menevät oman kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti. Yritykset voivat tarkistaa ilppa-palvelusta omat tietonsa.  Lisätietoja ja neuvoja antavat oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset ja terveydensuojeluviranomaiset.

ilppa-palvelun teknisestä ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto.

Lue lisää:
ilppa -Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

Omavalvonta

Terveydensuojelulaki (763/1994) velvoittaa toiminnanharjoittajaa tunnistamaan toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskitekijät ja järjestämään toiminta siten, että terveyshaitat estetään mahdollisuuksien mukaan.

Toiminnanharjoittajalta edellytetään säännöllistä omavalvontaa ja toimintatapoja terveysriskin hallitsemiseksi. Riskien tunnistamisella ja seurannalla on ennaltaehkäisevä vaikutus terveyshaittojen syntymiseen.

Suositeltavaa on laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jotta se on kaikkien luettavissa, käytettävissä ja hyödynnettävissä toiminnan ylläpitämisessä sekä kehittämisessä. Kirjallinen omavalvontasuunnitelma on hyvä työkalu esimerkiksi henkilökunnan perehdyttämistä varten. Omavalvontasuunnitelman muoto on vapaa.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo ilmoitusvelvollisten toimintojen terveydellisiin olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Viranomainen arvioi omavalvonnan toimivuutta ja miten toiminnanharjoittaja täyttää huolehtimisvelvollisuutensa. Toiminnanharjoittajaa voidaan pyytää esittämään, miten toimintaan vaikuttavat riskit on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja mitä riskien hallintakeinoja toiminnanharjoittaja on ottanut käyttöönsä.