Valitse taso

Niittyverkosto

Lappeenrannan kaupunki on aloittanut suunnittelun niittyverkoston kehittämiseksi kaupungin viheralueilla. Keskeisenä tarkoituksena hankkeessa on luonnon monimuotoisuuden lisääminen sekä samalla asukkaiden osallistaminen ympäristön suunnitteluun.

Kaupungin viheralueiden kehittäminen monimuotoisemmiksi kasvillisuuden osalta lisää samalla eliölajeja ja se on keino nostaa viheralueiden merkitystä ja arvoa. Monimuotoiset viheralueet voivat vähentää kaupunkiympäristöstä johtuvia terveysriskejä parantamalla ilman ja veden laatua, vaimentamalla melua ja lieventämällä sään ääri-ilmiöiden (lämpöaallot, rankkasateet) vaikutuksia.  

Niittyvideo - viihtyisyyttä ihmisille, elinympäristöä hyönteisille


Niittykukkia 2.jpg

Hankkeen hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Maisemaniityt ovat puuttomia tai puoliavoimia kasvilajistoltaan monipuolista kukkivaa niittykasvillisuutta, mitä hoidetaan niittämällä tai laiduntamalla.
Kestävän kehityksen kannalta hankkeen ekologinen vaikutus on luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja sosiaalinen vaikutus maiseman merkityksellisyyden ja kokemuksellisuuden monipuolistaminen. Näiden lisäksi taloudellinen hyöty tulee resurssitehokkuudesta.

Suunnittelussa mukana asukkaat

Kaupunki on aloittanut niittyverkoston kehittämishankkeen nyt selvitys- ja tavoiteohjelman laatimisella. Seuraavaksi tehdään ohjeet rakentamis- ja hoitotoimenpiteistä. Niittyverkoston suunnitteluvaihe kestää 6 kuukautta ja toteutus 1–5 vuotta.

Suunnitteluvaiheessa tavoitteena on asukkaiden osallistaminen hankkeeseen. Vuorovaikutuksen tarkoituksena on luoda yhteisöllinen ja innostava ilmapiiri projektin ympärille. Suunnittelussa hyödynnetään alueen asukkaiden ja toimijoiden näkemyksiä niittyverkoston kehittämisestä.

Kokemuksellinen tieto on tärkeässä roolissa, jotta niittyverkosto koetaan omaksi ja luontevaksi osaksi kaupunkia sen asukkaiden ja toimijoiden keskuudessa.


Oman paikallisnäkemyksen tai mielipiteen niittyihin voit antaa osoitteeseen:

Kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen
laura.ratilainen(at)lappeenranta.fi
tai
Ympäristösuunnittelija Anne Veijovuori
anne.veijovuori(at)lappeenranta.fi