Valitse taso

SAUNARANNANPUISTO

Saunarannanpuisto muokattu.jpg
Pien- Saimaa on Suomen suurimman vesistön, Saimaan, eteläisin osa. Sen veden laatu on selvästi muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana, muutos näkyy mm. veden samentumisena ja ajoittain laajoina levälauttoina. Viipurin Vanerin asuntoalueen, sekä ympäröivän katuverkon hulevedet johdetaan Saunarannanpuistossa sijaitsevaan kosteikkoon ja hulevesien aiheuttama kuormitus Pien-Saimaan vesistöön saadaan pienemmäksi. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on keskeinen keino veden laadun parantamiseksi.

Kosteikon lopulliseen ulkonäköön on kiinnitetty erityistä huomiota, koska Saunarannanpuiston sijainti on keskellä kaupunkirakennetta ja se osa Skinnarilasta tulevaa rantaraittia. Saunarannanpuistolla on merkitystä viihtyisänä oleskelupuistona ja ulkoilualueena.