Valitse taso

Viheralueiden kunnossapito

Ruohonleikkaus1 (1) (1).jpg

Kaupunki pitää kunnossa ja puhtaana puistot, taajamametsät, sankarihautausmaan, leikkikentät, liikennekaupungin, liikenneviheralueet sekä yleiset alueet.

Hoidettavia puistoja on noin 106 hehtaaria ja liikennevihreää noin 90 hehtaaria. Puistot jaetaan Viherympäristöliitto ry:n julkaiseman Viheralueiden hoitoluokituksen mukaisiin hoitoluokkiin; A1, A2, A3, B1 ja B2.

Puistojen kunnossapitoon liittyvät asiat työnjohtaja Maisa Hautala puh. 040 670 7036.

Asemakaava-alueella olevia taajamametsiä on noin 1500 ha. Ne on luokiteltu taajamametsien hoitoluokituksen mukaisesti ja hoidetaan vuosiksi 2014- 2023 laaditun hoitosuunnitelman mukaan Lappeenrannan alueella ja vuosiksi 2010- 2019 laaditun metsänhoitosuunnitelman mukaan Joutsenon alueella.

Taajamametsiin liittyvät asiat lisätietoja metsätalouspäällikkö Janne-Perttu Rantonen puh. 040 662 0651.