Valitse taso

Virtausohjausta tukevat hankkeet

Läntisen Pien-Saimaan virtausohjauksia on selvitettu useassa eri hankkeessa. Hankkeet ovat Kaakkois-Suomen ELY keskuksen. Lappeenrannan kaupungin ja Taipalsaaren kunnan rahoittamia.

Idea virtausohjauksen käyttöön on tullut Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta. Ensimmäinen hanketta selvittävä työ oli Ville Uusitalon diplomityö. Diplomityössä arvioitiin eri pumppaamovaihtoehtojen sijaintipaikkavertailuja asiantuntija-arviona. Dilpomityön rahoitti Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.


KIVISALMI (EAKR - Etelä-Karjalan Liitto)

Lappeenrannan kaupunki on hakenut rahoitusta Etelä-Karjalan liitolta pumppaamon toteuttamisesta Kivisalmeen. Haettu rahoitus on 2,5 m€. Hankkeesta odotetaan päätöstä alkuvuodesta 2013.

Lisätietoja hankkeista antavat:
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, 040 08 15 284
Projektikoordinaattori Raija Aura, 040-5843 278

lippu+eakr.jpgvipuvoimaaEU_rgb.jpg

 

 

TOTSU5D (EU - maaseutuohjelma)

Hankkeessa laaditaan Kivisalmen pumppaamovaihtoehdosta toteuttamissuunnitelmat sillä tavoitteella, että rakentamaan päästään v. 2013. Hankkeessa myös tehdään vaihtoehtoinen rakennettavuusselvitys Kopinsalmen pumppaamon korvaamisesta Leväsensalmen pumppaamolla. Lisäksi hankkeessa täydennetään Kivisalmen pumppaamon vesilupahakemuksen asiakirjoja sekä laaditaan suunnitelma Voisalmen ruoppaamisesta.

Hankkeen rahoitus on 169.000 €. Hankkeen rahoittajan ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Maaseutuohjelma), Lappeenrannan kaupunki ja Taipalsaaren kunta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii tekninen johtaja Jussi Salo Lappeenrannan kaupungilta.

eu maaseutu.jpg

PIEN3D (EAKR-EU)

Läntisen Pien-Saimaan alueen virtausten ja pumppaamon paikan selvittäminen eli Pien3D on Lappeenrannan seudun ympäristötoimen hallinnoima ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, EU:n aluekehitysrahaston (EAKR) ja Lappeenrannan kaupungin ja Taipalsaaren kunnan rahoittama hanke. Hankkeen toteuttajat ovat Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Suomen ympäristökeskus. Pumppaamoiden yleissuunnitelmaa ja ympäristövaikutusten arviointia toteuttaa WSP Finland Oy. Hanke on käynnistynyt marraskuussa 2009 ja päättyy vuoden 2012 loppuun mennessä.

Hankkeen tavoitteena on laatia Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu- ja virtausmalli sekä totetuttaa lisäveden johtamisen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) sekä pumppaamojen yleisuunnittelu.

Hankkeen tuloksena on esitetty pumppaamoratkaisua vaihtoehdon VE5D perusteella. Suomen Ympäristökeskuksen tekemien virtausselvitysten perusteella pengerteiden purulla ei ole juurikaan vaikutusta Pien-Saimaan tilaan.

Hanketta ovat rahoittaneet Kaakkois-Suomen ELY-keskus (EU-rahoitus), Lappeenrannan kaupunki ja Taipalsaaren kunta. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osuus on 120.000 €, Lappeenrannan kau-pungin 70.000 € ja Taipalsaaren kunnan 10.000 €. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Marjut Sassi Pien-Saimaan suojeluyhdistykseltä.

Liitteet