Etusivu PalvelutYmpäristöPien-SaimaaVirtauksen ohjaushanke (Pien-Saimaan pumppaamot)
Valitse taso

Vauhtia Pien-Saimaan kunnostukseen pumppaamojen avulla

 

Veden hidas vaihtuvuus ja pitkä viipymä sekä vesistön rikkoinaisuus ja eristyneisyys vaikuttavat osaltaan vesistön tilaan ja veden laatuun. Virtausohjauksella ja pumppaamorakentamisella on mahdollista torjua rehevöitymistä lisäämällä veden vaihtuvuutta ja laimentamalla ravinnepitoisuuksia.

Vehkataipaleen pumppulaitos.JPG

Pien-Saimaan alueella onkin jo pitkä kokemus pumppaamoista. Kuvassa on Vehkataipaleen pumppulaitos on tuonut  vettä Pien-Saimaalle Suur-Saimaan hyvälaatuista vettä jo vuodesta 1937. Vehkataipaleen pumppulaitoksen teho on noin 40 m3/s, mikä on kymmenkertainen virtaama Pien-Saimaan luontaiseen virtaamaan verrattuna.

Virtausohjauksen käytöstä Läntisen Pien-Saimaan kunnostuksessa on tehty hankepäätökset Lappeenrannan kaupunginhallituksessa ja Taipalsaaren kunnanhallituksessa loppuvuodesta 2011. Päätöstä edelsi laajat selvitykset ja tutkimukset, mm. SYKEn laatima vedenlaatu- ja virtausmalli sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Hankepäätöksen perustella virtausten parantamiseksi tehdään seuraavia toimenpiteitä:

  • Kivisalmen pumppaamo
  • Kopinsalmen pumppamo 
  • Voisalmen ruoppaus
  • Leväsensillan aukon laajentaminen

Kivisalmen pumppaamosta jätettiin vesilupahakemus aluehallintovirastoon kesäkuussa 2012. Rakentaminen käynnistyi 1.8. 2013 ja pumppu asennettiin ja otettiin koekäyttöön 25.2.2015. Pumppaamon kustannusarvio on 2,5 m€. 

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen vihki pumppaamon käyttöön 13.4.2015 . 

Kivisalmen pumppaamon rakentamista voit seurata Pien-Saimaan uusilta nettisivuilta: http://www.piensaimaa.fi/kunnostus/virtausohjaus 

Kivisalmen pumppaamon vaikutusten seuranta

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi seuraa pumppaamon vaikutuksia veden laatuun ja mm. jäätilanteeseen seurataan vuoden 2015 ja 2016 aikana. Vuoden 2016 aikana selvitetään muiden hankepäätöksessä olleiden toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksia.


Lisätietoja hankkeista: 
ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, 0400-815 284
projektikoordinaattori Raija Aura, 040-5843 278

lippu+eakr.jpg          vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Liitteet