Valitse taso

Jättipalsamin torjuntatalkoot tuottivat tulosta Lappeenrannassa – kaupunki kutsuu kitkijät kiitoskahveille 25.9. klo 18

Haitallisten vieraskasvilajien torjuntaan keskittyvä VieKas LIFE -hanke ja Lappeenrannan kaupunki järjestivät kesän aikana jättipalsamin kitkentätalkoita eri puolilla Lappeenrantaa. Talkoita oli yhteensä 14. Talkookohteina olivat Sammonlahden uimaranta, Karhuvuoren Viljapuisto, Karhuvuoren urheilukenttä, Harapaisten urheilukenttä, Rakuunamäki, Myllysaaren ranta, Hiessilta ja Pallo. VieKas-hankkeen talkoisiin osallistui yli 60 henkilöä. Myös asukkaat järjestivät lukuisia jättipalsamin kitkentätalkoita eri puolilla kaupunkia, muun muassa Tirilässä, Hakalissa ja Lauritsalassa. Lisäksi kaupungin viheralueita hoitavat työntekijät iskivät jättipalsamin kimppuun siimaleikkureilla.

-”Kesän aikana kitkettiin arviolta satoja tuhansia jättipalsamin versoja. Tämän työn jälki näkyy ensi kesänä kasvin selvänä vähentymisenä kitkentäpaikoilla”, kertoo VieKas-hankkeen aluekoordinaattori Anna Vuori. ”Yksivuotisen jättipalsamin torjunnassa myös niitto on riittävän tehokas torjuntamenetelmä laajoissa kasvustoissa. Kaupungin työntekijät osallistuivat siimureilla torjuntatyöhön, ja jälki oli hyvää”, kehuu Vuori.

Lappeenrannan kaupunki ja VieKas-hanke kutsuvat kaikki haitallisten vieraskasvilajien torjuntaan osallistuneet kaupunkilaiset kiitoskahveille keskiviikkona 25.9. klo 18-20 kaupungintalolle (Villimiehenkatu 1). Tarjoilujen järjestämiseksi tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon sähköpostilla tai tekstiviestillä 23.9. klo 15 mennessä: Taina Lahtela, taina.lahtela@lappeenranta.fi, puh. 040 529 8480.

Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki talkoisiin osallistuneet sekä itse omatoimisesti haitallisia vieraskasveja torjuneet kaupunkilaiset.

Jättipalsamin torjuntatyö jatkuu Lappeenrannassa ensi kesänä.

EU-rahoitteinen VieKas LIFE -hanke toimii usealla paikkakunnalla Suomessa. Suomen luonnonsuojeluliiton vetämän hankkeen tarkoituksena on torjua haitallisia vieraskasvilajeja sekä lisätä haitallisia vieraslajeja koskevaa tietoisuutta. Hankkeen kohdelajeja ovat jättipalsami, jättiputket ja keltamajavankaali. Näitä kaikkia kasveja löytyy myös Etelä-Karjalasta. Lisätietoa löytyy hankkeen kotisivuilta sll.fi/Viekas-life.

Lisätietoja

Aluekoordinaattori Anna Vuori, p. 040 670 1771, anna.vuori@sll.fi, VieKas-hanke, Suomen luonnonsuojeluliitto

Ympäristötarkastaja Taina Lahtela, p. 040 529 8480, taina.lahtela@lappeenranta.fi,  Lappeenrannan kaupunki

Lappeenranta-logo.jpg      Suomen Luonnonsuojeluliitto-logo.png

VieKas-logo.jpg         LIFE logo.jpg

Jättipalsamin keruukehikko_2019_Kuva Anna Vuori (Valokuva) (ID 67586).jpg

Jättipalsamin keruukehikko kesän 2019 talkoissa (kuva Anna Vuori).

 

Vieraslajit ovat alueen alkuperäiseen luontoon kuulumattomia lajeja. Vieraslajit ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Yleensä vieraslajit sopeutuvat uudelle alueelle huonosti ja tuhoutuvat. 

Tulokaslajiksi kutsutaan lajia, joka leviää kasvupaikoille luonnollisesti ilman ihmisen apua.

 Katso video (alla):

  
Yleensä vieraslajit sopeutuvat huonosti uuteen elinympäristöönsä ja
tuhoutuvat nopeasti. Joissakin tapauksissa vieraslajit kuitenkin menestyvät,
muodostavat lisääntyvän kannan ja vakiintuvat osaksi uutta elinympäristöään.
Jotkin vieraslajeista menestyvät erityisen hyvin ja ovat huomattava uhka
aiheuttaessaan vakavaa vahinkoa alkuperäislajeille, ekosysteemeille,
viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Vieraslajikasvit paitsi
vievät tilaa kotimaisilta, usein harvalukuisilta niitty- ja ketokasveilta, voivat
myös muuttaa kasvupaikan ekologiaa perusteellisesti. Metsänpohjaa
valloittavat lajit saattavat estää metsän luontaisen uudistumisen. Ne voivat
myös aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa vaikuttamalla ihmisten,
eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat olla myös
sosiaalisia tai esteettisiä. Tällaisia selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäisiä
lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi.

Jättipalsami.JPG

Jättipalsami

Jättipalsami kulkeutui Suomeen ensimmäisen kerran jo 1800-luvulla Himalajalta. Sitä tuotiin suurien ja kauniiden kukkiensa takia puutarhoihin koristekasviksi, sekä mehiläiskasviksi. Laji kuitenkin karkasi luontoon ja alkoi levitä voimakkaasti ympäristöön.

Jättipalsami on 1,5-3 metriä korkeaksi kasvava yksivuotinen suurruoho, joka kasvattaa heinäkuusta alkaen näyttäviä vaaleanpunaisia kukkia. Kukkien väri voi kuitenkin vaihdella valkoisista tummanpunaisiin. Jättipalsamin lehdet ovat suikeita ja tiheästi hammaslaitaisia. Kasvi kasvaa tiheissä kasvustoja ja sitä voi esiintyä suurina esiintyminä erityisesti kosteissa kasvuolosuhteissa.

Jättipalsami muodostaa kukinnan jälkeen siemenkodan, joka kypsyttyään repeää herkästi singoten siemeniä useiden metrien päähän. Yksittäinen jättipalsami yksilö voi tuottaa tuhansia siemeniä.

Miksi jättipalsamia torjutaan?

Jättipalsami tukahduttaa alleen alkuperäisiä kasvilajeja ja vaikuttaa negatiivisesti maassa elävien selkärangattomien eliöiden lajimääriin ja muokkaa haitallisesti ekosysteemiä. Jättipalsamilla ei ole Suomessa luontaisia vihollisia.

Toisin kuin esimerkiksi jättiputki, jättipalsami ei ole ihmisen terveydelle haitallinen tai vaarallinen, joten sen torjuntaan voi osallistua kuka tahansa matalalla kynnyksellä.

Missä jättipalsamia tavataan?

Jättipalsami ei viihdy kuivissa ja karuissa kasvupaikoissa. Sitä löytääkin helpoiten kosteista kasvuolosuhteista vesistöjen läheisyydestä, purojen reunoilta, kosteikoista, lehtometsistä, ojien läheisyydestä tai peltojen reunoilta. Erityisen tärkeää jättipalsamin torjumisessa on huomioida virtaavien vesistöjen varsilla kasvavat esiintymät, josta siemenet leviävät entistä tehokkaammin uusille kasvupaikoille.

Milloin torjutaan?

Jättipalsami tulisi saada kitkettyä tai niitettyä ennen siemenkodan muodostumista heinä-elokuussa, sillä kypsynyt siemenkota repeää herkästi levittäen siemeniä laajalle alueelle. Jättipalsamin torjunta tehokkainta mahdollisimman aikaisin alkukesästä kitkemällä, kun kasvi ei ole ehtinyt vielä taimea suuremmaksi. Mikäli kasvi on jo ehtinyt kasvaa suureksi, voidaan sitä myös niittää, mikäli siemenkodat eivät ole vielä ehtineet muodostua. Ennen siemenkotien kypsymistä jättipalsamia voi myös torjua keräämällä kukinnot ja siemenkodat pois. Paras tapa jättipalsamin ehkäisemiseen on talkoot, joissa kitkemällä tai niittämällä pyritään torjumaan kasvia.

Jättipalsamia sisältävä kasvijäte hävittäminen

Jättipalsamia sisältävä puutarhajäte tulee hävittää huolellisesti, sillä jättipalsami voi kitkettynä tai niitettynä kosteissa ja otollisissa olosuhteissa kasvattaa uusia juuria. Lappeenrannassa kasvijätteet voi säkittää ja toimittaa hävitettäväksi Kukkuroinmäen jätteenkäsittelykeskukseen tai Hyödyksi –asemille, josta ne edelleen toimitetaan kuivajätteen mukana jätteenpolttolaitokseen.

Jättipalsamin kasvijäte voidaan myös kuivattaa mustan muovin päällä ennen
laittamista puutarhajätteiden sekaan. Kukinnot ja siemenkodat täytyvät kuitenkin kerätä erikseen ehjään jätesäkkiin ja toimittaa kuivajätteisiin, koska siemenet voivat kehittyä kasvin katkaisemisen jälkeenkin.

Jos kasvijätteitä ei ole mahdollista kuljettaa pois, ne kannattaa vähintään
kasata yhteen isoon kasaan ja peittää mustalla muovilla tai jättää suljettuun jätesäkkiin, jolloin kasvijäte mätänee. Mädätetty kasvijäte voidaan kompostoida. Pelkkää kompostointia puutarhakompostissa ei suositella, koska kompostointi ei välttämättä tuhoa siemeniä. 

Vieraslajeja koskeva lainsäädäntö

Kansallisen vieraslajilain 1709/2015 (Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien
hallinnasta) 3 §:n mukaan
”Vieraslajia ei saa pitää, kasvattaa, istuttaa, kylvää tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön.”

Edelleen 4 §:n mukaan
”Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.” Kohtuullisilla toimenpiteillä tarkoitetaan, että vieraslajin hävittämiseksi tarvittavat toimenpiteet eivät saa käydä kiinteistönomistajalle taloudellisesti tai käytännöllisesti liian rasittaviksi.